Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 16 Turns
  • 4 tháng trước
Bilgewater Noxus
Gangplank
3
Twisted Fate
3
27,900
VS
Freljord Piltover & Zaun
Trundle
3
Vi
3
31,800
takuzon
Regions
Bilgewater 25
Noxus 15
Champions
Gangplank
3
Twisted Fate
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 5
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 12
Landmark 3
Cost
27,900
Mana Cost
0
8
9
7
8
6
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nhạc Viện Ravenbloom
3
Nhạc Viện Ravenbloom
Cost 1 Hải Tặc Thiện Xạ
3
Hải Tặc Thiện Xạ
Cost 1 Đồ Tể Gai Góc
2
Đồ Tể Gai Góc
Cost 2 Thủy Thủ Tàu Dreadway
3
Thủy Thủ Tàu Dreadway
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Mưa Đạn
3
Mưa Đạn
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Mặt Đất Cháy Rụi
2
Mặt Đất Cháy Rụi
Cost 3 Bàn Tay Tử Thần
2
Bàn Tay Tử Thần
Cost 4 Zap Sprayfin
3
Zap Sprayfin
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
Cost 5 Gangplank
3
Gangplank
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 8 Cá Sấu Thủy Triều
2
Cá Sấu Thủy Triều
Ngocdiep
Regions
Piltover & Zaun 21
Freljord 19
Champions
Trundle
3
Vi
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 8
HiẾm 8
ThƯỜng 18
Type
Champion 6
Follower 23
Spell 11
Cost
31,800
Mana Cost
3
6
12
3
3
6
3
4
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
3
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Ba Chị Em
3
Ba Chị Em
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Lãng Khách Cáo Già
3
Lãng Khách Cáo Già
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Dòng Thời Gian Song Hành
3
Dòng Thời Gian Song Hành
Cost 3 Chủ Quán Tốt Bụng
3
Chủ Quán Tốt Bụng
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
3
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 5 Vi
3
Vi
Cost 5 Trundle
3
Trundle
Cost 6 Revna, Người Lưu Giữ Truyền Thuyết
3
Revna, Người Lưu Giữ Truyền Thuyết
Cost 8 Ánh Nhìn Hủy Diệt
2
Ánh Nhìn Hủy Diệt
Cost 9 Chôn Vùi Dưới Băng
2
Chôn Vùi Dưới Băng