Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 19 Turns
  • 4 tháng trước
Targon Shurima
Kai'Sa
3
Pantheon
3
25,800
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Piltover & Zaun
Heimerdinger
3
Jayce
3
25,800
takuzon
Regions
Shurima 20
Targon 20
Champions
Kai'Sa
3
Pantheon
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 11
ThƯỜng 21
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 11
Landmark 3
Cost
25,800
Mana Cost
0
6
11
10
8
3
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 1 Người Viết Lên Trường Ca
3
Người Viết Lên Trường Ca
Cost 2 Vườn Thời Gian
3
Vườn Thời Gian
Cost 2 Thác Bạc
3
Thác Bạc
Cost 2 Dê Núi
3
Dê Núi
Cost 2 Ban Phước Dẫn Lối
2
Ban Phước Dẫn Lối
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
3
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Bạch Hỏa Thương Tổn
3
Bạch Hỏa Thương Tổn
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Cuộc Đấu Trên Sa Mạc
2
Cuộc Đấu Trên Sa Mạc
Cost 4 Pantheon
3
Pantheon
Cost 4 Nhà Thần Bí Mù
3
Nhà Thần Bí Mù
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
2
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 9 Quái Vật Hư Không
2
Quái Vật Hư Không
TonTen
Regions
Piltover & Zaun 33
Quần Đảo Bóng Đêm 7
Champions
Heimerdinger
3
Jayce
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 11
ThƯỜng 21
Type
Champion 6
Follower 11
Spell 21
Landmark 2
Cost
25,800
Mana Cost
3
5
10
10
3
3
6
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Tăng Gia Sản Xuất
3
Tăng Gia Sản Xuất
Cost 1 Thợ Rèn Trưởng
3
Thợ Rèn Trưởng
Cost 1 Cỗ Máy Linh Hoạt 3000
2
Cỗ Máy Linh Hoạt 3000
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Khai Nhãn
2
Khai Nhãn
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
2
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 3 Máy Vận Chuyển Hextech
3
Máy Vận Chuyển Hextech
Cost 3 Khoảnh Khắc Khai Sáng
3
Khoảnh Khắc Khai Sáng
Cost 3 Xưởng Chế Tạo Của Tương Lai
2
Xưởng Chế Tạo Của Tương Lai
Cost 3 Dư Chấn
2
Dư Chấn
Cost 4 Jayce
3
Jayce
Cost 5 Heimerdinger
3
Heimerdinger
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 6 Cầu Sấm
3
Cầu Sấm