Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 25 Turns
  • 3 tháng trước
Demacia Targon
Aphelios
3
Lux
3
24,400
VS
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
18,200
takuzon
Regions
Targon 21
Demacia 19
Champions
Aphelios
3
Lux
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 15
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 14
Spell 20
Cost
24,400
Mana Cost
0
4
15
9
0
10
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
3
Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
Cost 1 Kẻ Trộm Phép
1
Kẻ Trộm Phép
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Ban Phước Dẫn Lối
2
Ban Phước Dẫn Lối
Cost 2 Món Quà Từ Cõi Xa
2
Món Quà Từ Cõi Xa
Cost 2 Thác Bạc
2
Thác Bạc
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
2
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Đấu Tay Đôi
2
Đấu Tay Đôi
Cost 3 Nữ Tu Solari
3
Nữ Tu Solari
Cost 3 Aphelios
3
Aphelios
Cost 3 Trung Sĩ Tiên Phong
3
Trung Sĩ Tiên Phong
Cost 5 Chùm Sáng Mặt Trời
3
Chùm Sáng Mặt Trời
Cost 5 Lux
3
Lux
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
2
Song Kiếm Hợp Bích
Cost 5 Dáng Hình Thượng Nhân
2
Dáng Hình Thượng Nhân
Cost 6 Tưởng Niệm
2
Tưởng Niệm
Gordon
Regions
Shurima 26
Demacia 14
Champions
Kai'Sa
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 3
HiẾm 11
ThƯỜng 23
Type
Champion 3
Follower 18
Spell 19
Cost
18,200
Mana Cost
0
10
10
9
6
3
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 1 Xer'sai Mới Nở
2
Xer'sai Mới Nở
Cost 1 Giáp Lưới
2
Giáp Lưới
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Không Kích
3
Không Kích
Cost 2 Cổ Nhân Belveth
3
Cổ Nhân Belveth
Cost 2 Tinh Mắt
1
Tinh Mắt
Cost 3 Đại Địa Chấn
3
Đại Địa Chấn
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Vệ Binh Greenfang
2
Vệ Binh Greenfang
Cost 4 Đại Bác Hư Không
3
Đại Bác Hư Không
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
2
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
1
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 9 Quái Vật Hư Không
2
Quái Vật Hư Không