Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 18 Turns
  • 4 tháng trước
Bilgewater Noxus
Gangplank
3
Twisted Fate
3
27,900
VS
Bilgewater Runeterra
Bard
3
Illaoi
3
23,200
takuzon
Regions
Bilgewater 25
Noxus 15
Champions
Gangplank
3
Twisted Fate
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 5
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 12
Landmark 3
Cost
27,900
Mana Cost
0
8
9
7
8
6
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nhạc Viện Ravenbloom
3
Nhạc Viện Ravenbloom
Cost 1 Hải Tặc Thiện Xạ
3
Hải Tặc Thiện Xạ
Cost 1 Đồ Tể Gai Góc
2
Đồ Tể Gai Góc
Cost 2 Thủy Thủ Tàu Dreadway
3
Thủy Thủ Tàu Dreadway
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Mưa Đạn
3
Mưa Đạn
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Mặt Đất Cháy Rụi
2
Mặt Đất Cháy Rụi
Cost 3 Bàn Tay Tử Thần
2
Bàn Tay Tử Thần
Cost 4 Zap Sprayfin
3
Zap Sprayfin
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
Cost 5 Gangplank
3
Gangplank
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 8 Cá Sấu Thủy Triều
2
Cá Sấu Thủy Triều
Paku
Regions
Bilgewater 28
Runeterra 12
Champions
Bard
3
Illaoi
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 9
ThƯỜng 25
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
23,200
Mana Cost
0
9
12
3
9
7
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tượng Thần Canh Gác
3
Tượng Thần Canh Gác
Cost 1 Cảnh Cáo
3
Cảnh Cáo
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 2 Tiên Tri Cóc
3
Tiên Tri Cóc
Cost 2 Thợ Săn Tiền Thưởng
3
Thợ Săn Tiền Thưởng
Cost 2 Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
3
Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 3 Âm Vang Biển Cả
3
Âm Vang Biển Cả
Cost 4 Xúc Tu Tàn Phá
3
Xúc Tu Tàn Phá
Cost 4 Illaoi
3
Illaoi
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 5 Mắt Xích Không Gian
3
Mắt Xích Không Gian
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 5 Máu Trong Nước
1
Máu Trong Nước