takuzon
APAC

Last updated: 1 tháng trước

Match History

2022-08-28
33.33%
(1W 2L)
Victory
Ranked
Act 2nd · 44 Turns
1 tháng trước
Shurima Thành Phố Bandle
Xerath
3
Zilean
3
28,800
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Senna
3
Veigar
3
24,700
Defeat
Ranked
Act 2nd · 24 Turns
1 tháng trước
Shurima Thành Phố Bandle
Xerath
3
Zilean
3
28,800
Targon Freljord
Aurelion Sol
2
Braum
2
28,600
Defeat
Ranked
Act 1st · 12 Turns
1 tháng trước
Shurima Thành Phố Bandle
Xerath
3
Zilean
3
28,800
VS
Noxus Bilgewater
Miss Fortune
3
Twisted Fate
3
29,200
2022-08-27
100%
(2W 0L)
Victory
Ranked
Act 2nd · 31 Turns
1 tháng trước
Shurima Thành Phố Bandle
Xerath
3
Zilean
3
28,800
Piltover & Zaun Targon
Viktor
3
Zoe
3
27,500
Victory
Ranked
Act 1st · 23 Turns
1 tháng trước
Shurima Thành Phố Bandle
Xerath
3
Zilean
3
28,800
Freljord Noxus
Ashe
3
LeBlanc
3
28,300
2022-08-07
0%
(0W 1L)
Defeat
Ranked
Act 2nd · 25 Turns
1 tháng trước
Demacia Targon
Aphelios
3
Lux
3
24,400
VS
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
18,200
2022-07-24
100%
(1W 0L)
Victory
Ranked
Act 1st · 1 Turns
2 tháng trước
Noxus Freljord
Ashe
3
LeBlanc
3
29,400
Bilgewater Runeterra
Bard
3
Illaoi
3
25,900
2022-07-23
0%
(0W 1L)
Defeat
Ranked
Act 1st · 9 Turns
2 tháng trước
Shurima Targon
Kai'Sa
3
Pantheon
3
25,800
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
Heimerdinger
3
Jayce
3
26,900
2022-07-21
50%
(3W 3L)
Defeat
Ranked
Act 2nd · 19 Turns
2 tháng trước
Targon Shurima
Kai'Sa
3
Pantheon
3
25,800
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Piltover & Zaun
Heimerdinger
3
Jayce
3
25,800
Defeat
Ranked
Act 2nd · 18 Turns
2 tháng trước
Targon Shurima
Kai'Sa
3
Pantheon
3
25,800
VS
Shurima Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Viego
3
29,600
Victory
Ranked
Act 1st · 19 Turns
2 tháng trước
Targon Shurima
Kai'Sa
3
Pantheon
3
25,800
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Demacia
Gwen
3
Lucian
3
28,800
Victory
Ranked
Act 2nd · 43 Turns
2 tháng trước
Targon Shurima
Kai'Sa
3
Pantheon
3
25,800
Runeterra Quần Đảo Bóng Đêm
Bard
3
Gwen
3
26,900
Defeat
Ranked
Act 1st · 21 Turns
2 tháng trước
Targon Shurima
Kai'Sa
3
Pantheon
3
25,800
Freljord Shurima
Lissandra
3
Taliyah
3
30,600
Victory
Ranked
Act 1st · 25 Turns
2 tháng trước
Shurima Targon
Kai'Sa
3
Pantheon
3
25,800
Runeterra Shurima
Evelynn
3
Kai'Sa
3
30,300
2022-07-20
33.33%
(2W 4L)
Victory
Ranked
Act 1st · 37 Turns
2 tháng trước
Bilgewater Noxus
Gangplank
3
Twisted Fate
3
27,900
Thành Phố Bandle Shurima
Akshan
3
Zilean
3
30,900
Defeat
Ranked
Act 1st · 15 Turns
2 tháng trước
Bilgewater Noxus
Gangplank
3
Twisted Fate
3
27,900
VS
Quần Đảo Bóng Đêm
Elise
3
Kalista
3
30,800
Defeat
Ranked
Act 1st · 18 Turns
2 tháng trước
Bilgewater Noxus
Gangplank
3
Twisted Fate
3
27,900
VS
Bilgewater Runeterra
Bard
3
Illaoi
3
23,200
Defeat
Ranked
Act 2nd · 31 Turns
2 tháng trước
Bilgewater Noxus
Gangplank
3
Twisted Fate
3
27,900
VS
Noxus Ionia
Yasuo
3
17,800
Defeat
Ranked
Act 1st · 43 Turns
2 tháng trước
Bilgewater Noxus
Gangplank
3
Twisted Fate
3
27,900
Noxus Piltover & Zaun
Caitlyn
3
Ezreal
3
29,900
Victory
Ranked
Act 2nd · 25 Turns
2 tháng trước
Bilgewater Noxus
Gangplank
3
Twisted Fate
3
27,900
Shurima
Azir
3
Xerath
3
27,300