Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 27 Turns
  • 3 tháng trước
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Draven
3
Katarina
3
28,400
VS
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
16,900
bonzu
Regions
Noxus 22
Quần Đảo Bóng Đêm 18
Champions
Draven
3
Katarina
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 13
ThƯỜng 17
Type
Champion 6
Follower 13
Spell 21
Cost
28,400
Mana Cost
0
6
11
10
3
4
6
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chủ Tiệc Sôi Nổi
3
Chủ Tiệc Sôi Nổi
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Hỏa Cầu
2
Hỏa Cầu
Cost 2 Nhện Nhà
2
Nhện Nhà
Cost 2 Cừu Cứu Sinh
1
Cừu Cứu Sinh
Cost 3 Draven
3
Draven
Cost 3 Katarina
3
Katarina
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
2
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Dũng Mãnh
1
Dũng Mãnh
Cost 3 Hành Trình Bất Đắc Dĩ
1
Hành Trình Bất Đắc Dĩ
Cost 4 Ngưu Sĩ Đại Suy Vong
3
Ngưu Sĩ Đại Suy Vong
Cost 5 Kỹ Năng Sinh Tồn
3
Kỹ Năng Sinh Tồn
Cost 5 Tiếng Khóc Héo Mòn
1
Tiếng Khóc Héo Mòn
Cost 6 Vũ Công Vĩnh Hằng
3
Vũ Công Vĩnh Hằng
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
あああ
Regions
Shurima 25
Demacia 15
Champions
Kai'Sa
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 2
HiẾm 10
ThƯỜng 25
Type
Champion 3
Follower 18
Spell 19
Cost
16,900
Mana Cost
0
10
11
9
6
3
0
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
3
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Xer'sai Mới Nở
2
Xer'sai Mới Nở
Cost 1 Giáp Lưới
2
Giáp Lưới
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Không Kích
3
Không Kích
Cost 2 Cổ Nhân Belveth
3
Cổ Nhân Belveth
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Vệ Binh Greenfang
2
Vệ Binh Greenfang
Cost 3 Đại Địa Chấn
2
Đại Địa Chấn
Cost 3 Môn Đệ Durand
1
Môn Đệ Durand
Cost 4 Đại Bác Hư Không
3
Đại Bác Hư Không
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
2
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
1
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 9 Quái Vật Hư Không
1
Quái Vật Hư Không