Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 23 Turns
  • 3 tháng trước
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Draven
3
Katarina
3
28,400
VS
Runeterra Quần Đảo Bóng Đêm
Jhin
3
Gwen
2
23,000
bonzu
Regions
Noxus 22
Quần Đảo Bóng Đêm 18
Champions
Draven
3
Katarina
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 13
ThƯỜng 17
Type
Champion 6
Follower 14
Spell 20
Cost
28,400
Mana Cost
0
6
12
9
3
4
6
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chủ Tiệc Sôi Nổi
3
Chủ Tiệc Sôi Nổi
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Hỏa Cầu
2
Hỏa Cầu
Cost 2 Cừu Cứu Sinh
1
Cừu Cứu Sinh
Cost 3 Katarina
3
Katarina
Cost 3 Draven
3
Draven
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
2
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Hành Trình Bất Đắc Dĩ
1
Hành Trình Bất Đắc Dĩ
Cost 4 Ngưu Sĩ Đại Suy Vong
3
Ngưu Sĩ Đại Suy Vong
Cost 5 Kỹ Năng Sinh Tồn
3
Kỹ Năng Sinh Tồn
Cost 5 Tiếng Khóc Héo Mòn
1
Tiếng Khóc Héo Mòn
Cost 6 Vũ Công Vĩnh Hằng
3
Vũ Công Vĩnh Hằng
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
A5A5AA555OO
Regions
Runeterra 25
Quần Đảo Bóng Đêm 15
Champions
Jhin
3
Gwen
2
Rarity
Anh hùng 5
SỬ thi 3
HiẾm 6
ThƯỜng 26
Type
Champion 5
Follower 29
Spell 6
Cost
23,000
Mana Cost
0
8
18
6
6
0
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quân Đoàn Đặc Công
3
Quân Đoàn Đặc Công
Cost 1 Hải Tặc Thiện Xạ
3
Hải Tặc Thiện Xạ
Cost 1 Chủ Tiệc Sôi Nổi
2
Chủ Tiệc Sôi Nổi
Cost 2 Hậu Đài Viên
3
Hậu Đài Viên
Cost 2 Tân Binh Bộc Phá
3
Tân Binh Bộc Phá
Cost 2 Diễn Giả Nanh Sắc
3
Diễn Giả Nanh Sắc
Cost 2 Diều Hâu Mặt Trời Solari
3
Diều Hâu Mặt Trời Solari
Cost 2 Lính Bộc Phá Đế Chế
3
Lính Bộc Phá Đế Chế
Cost 2 Khai Nhãn
2
Khai Nhãn
Cost 2 Yêu Tinh Evershade
1
Yêu Tinh Evershade
Cost 3 Quái Thú Chết Chóc
2
Quái Thú Chết Chóc
Cost 3 Lời Mời Trịnh Trọng
2
Lời Mời Trịnh Trọng
Cost 3 Khuấy Động Ban Nhạc
1
Khuấy Động Ban Nhạc
Cost 3 Ma Trơi
1
Ma Trơi
Cost 4 Jhin
3
Jhin
Cost 4 Gwen
2
Gwen
Cost 4 Rồng Camavor
1
Rồng Camavor
Cost 8 Cá Sấu Thủy Triều
1
Cá Sấu Thủy Triều
Cost 10 Sự Trỗi Dậy
1
Sự Trỗi Dậy