Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 15 Turns
  • 3 tháng trước
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Draven
3
Katarina
3
28,400
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Ionia
Gwen
3
Irelia
3
25,900
bonzu
Regions
Noxus 22
Quần Đảo Bóng Đêm 18
Champions
Draven
3
Katarina
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 13
ThƯỜng 17
Type
Champion 6
Follower 13
Spell 21
Cost
28,400
Mana Cost
0
6
11
10
3
4
6
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chủ Tiệc Sôi Nổi
3
Chủ Tiệc Sôi Nổi
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Hỏa Cầu
2
Hỏa Cầu
Cost 2 Nhện Nhà
2
Nhện Nhà
Cost 2 Cừu Cứu Sinh
1
Cừu Cứu Sinh
Cost 3 Draven
3
Draven
Cost 3 Katarina
3
Katarina
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
2
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Dũng Mãnh
1
Dũng Mãnh
Cost 3 Hành Trình Bất Đắc Dĩ
1
Hành Trình Bất Đắc Dĩ
Cost 4 Ngưu Sĩ Đại Suy Vong
3
Ngưu Sĩ Đại Suy Vong
Cost 5 Kỹ Năng Sinh Tồn
3
Kỹ Năng Sinh Tồn
Cost 5 Tiếng Khóc Héo Mòn
1
Tiếng Khóc Héo Mòn
Cost 6 Vũ Công Vĩnh Hằng
3
Vũ Công Vĩnh Hằng
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
monzhunwu
Regions
Ionia 23
Quần Đảo Bóng Đêm 17
Champions
Gwen
3
Irelia
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 1
HiẾm 17
ThƯỜng 16
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
25,900
Mana Cost
0
3
15
6
7
6
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chủ Tiệc Sôi Nổi
3
Chủ Tiệc Sôi Nổi
Cost 2 Đảo Phách
3
Đảo Phách
Cost 2 Quản Gia Ma Quái
3
Quản Gia Ma Quái
Cost 2 Lụa Vũ Kiếm Sư
3
Lụa Vũ Kiếm Sư
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Song Luyện
2
Song Luyện
Cost 2 Không Đâu Nha!
1
Không Đâu Nha!
Cost 3 Nhạc Trưởng Sương Mù
3
Nhạc Trưởng Sương Mù
Cost 3 Irelia
3
Irelia
Cost 4 Gwen
3
Gwen
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 4 Bóng Ma Nhân Tình
2
Bóng Ma Nhân Tình
Cost 5 Vũ Điệu Thách Thức
3
Vũ Điệu Thách Thức
Cost 5 Kiếm Hoa Nở Rộ
3
Kiếm Hoa Nở Rộ
Cost 6 Bình Minh Và Hoàng Hôn
2
Bình Minh Và Hoàng Hôn
Cost 8 Zinneia, Khúc Cao Trào Đanh Thép
1
Zinneia, Khúc Cao Trào Đanh Thép