bonzu
APAC

Last updated: 1 giờ trước

Match History

1 ngày trước
75%
(3W 1L)
Victory
Ranked
Act 1st · 62 Turns
16 giờ trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Heimerdinger
3
Norra
3
27,500
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Heimerdinger
3
Norra
3
27,300
Victory
Ranked
Act 2nd · 34 Turns
22 giờ trước
Noxus Shurima
Akshan
3
Sivir
3
27,700
Bilgewater Quần Đảo Bóng Đêm
Elise
3
Twisted Fate
3
32,500
Defeat
Ranked
Act 1st · 26 Turns
1 ngày trước
Noxus Shurima
Akshan
3
Sivir
3
27,700
Freljord Piltover & Zaun
Caitlyn
3
Trundle
3
30,300
Victory
Ranked
Act 1st · 22 Turns
1 ngày trước
Noxus Shurima
Akshan
3
Sivir
3
27,700
VS
Leo
Demacia Targon
Pantheon
3
Yuumi
2
22,100
2 ngày trước
71.43%
(5W 2L)
Victory
Ranked
Act 1st · 34 Turns
1 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Heimerdinger
3
Norra
3
27,500
Shurima Quần Đảo Bóng Đêm
Kindred
3
Nasus
3
34,900
Victory
Ranked
Act 2nd · 14 Turns
1 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Heimerdinger
3
Norra
3
27,500
Demacia Quần Đảo Bóng Đêm
Lucian
3
Viego
3
29,600
Victory
Ranked
Act 1st · 24 Turns
1 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Heimerdinger
3
Norra
3
27,500
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Runeterra
Evelynn
3
Viego
3
30,000
Defeat
Ranked
Act 2nd · 37 Turns
1 ngày trước
Shurima Runeterra
Akshan
3
Kayn
3
31,500
Bilgewater Quần Đảo Bóng Đêm
Nami
3
Twisted Fate
3
35,700
Defeat
Ranked
Act 1st · 27 Turns
1 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Heimerdinger
3
Norra
3
27,500
VS
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Annie
3
Gwen
3
26,700
Victory
Ranked
Act 2nd · 42 Turns
1 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Heimerdinger
3
Norra
3
27,500
Runeterra Shurima
Akshan
3
Kayn
3
30,000
Victory
Ranked
Act 2nd · 39 Turns
1 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Heimerdinger
3
Norra
3
27,500
VS
Runeterra Quần Đảo Bóng Đêm
Evelynn
3
Viego
3
30,900
3 ngày trước
77.78%
(7W 2L)
Defeat
Ranked
Act 2nd · 23 Turns
2 ngày trước
Noxus Ionia
Katarina
2
Lee Sin
2
Riven
2
26,300
Demacia Targon
Poppy
3
Taric
3
27,200
Victory
Ranked
Act 2nd · 24 Turns
2 ngày trước
Noxus Ionia
Katarina
2
Lee Sin
2
Riven
2
26,300
VS
Ionia Demacia
Karma
3
Lux
3
28,800
Victory
Ranked
Act 2nd · 27 Turns
2 ngày trước
Noxus Ionia
Katarina
2
Lee Sin
2
Riven
2
26,300
Quần Đảo Bóng Đêm Ionia
Gwen
3
Hecarim
3
27,600
Defeat
Ranked
Act 1st · 29 Turns
2 ngày trước
Noxus Ionia
Katarina
2
Lee Sin
2
Riven
2
27,100
VS
Shurima
Azir
3
Xerath
3
27,700
Victory
Ranked
Act 1st · 14 Turns
2 ngày trước
Noxus Ionia
Katarina
2
Lee Sin
2
Riven
2
27,100
VS
Piltover & Zaun Runeterra
Jax
3
Vi
3
29,100
Victory
Ranked
Act 2nd · 25 Turns
2 ngày trước
Ionia Bilgewater
Lee Sin
3
Nami
3
35,100
VS
Demacia Thành Phố Bandle
Lulu
3
Poppy
3
28,500
Victory
Ranked
Act 1st · 30 Turns
2 ngày trước
Piltover & Zaun Runeterra
Jax
3
Vi
3
26,500
VS
Piltover & Zaun Freljord
Trundle
3
Ornn
2
27,200
Victory
Ranked
Act 1st · 1 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Heimerdinger
3
Norra
3
27,500
VS
Ionia Shurima
Akshan
3
Karma
3
27,100
Victory
Ranked
Act 2nd · 36 Turns
2 ngày trước
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Heimerdinger
3
Norra
3
27,500
VS
Noxus Bilgewater
Miss Fortune
3
Twisted Fate
3
29,200