Victory

  • Normal
  • Act 2nd
  • 18 Turns
  • 3 ay önce
Ionia Bilgewater
Lee Sin
3
Nami
3
34,200
VS
Ionia Bilgewater
Karma
3
Twisted Fate
3
29,600
Yêu VN
Regions
Ionia 21
Bilgewater 19
Champions
Lee Sin
3
Nami
3
Rarity
Şampiyon 6
Destansi 8
Ender 20
Yaygin 6
Type
Champion 6
Follower 14
Spell 20
Cost
34,200
Mana Cost
0
11
7
6
3
10
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Wuju Stili
3
Wuju Stili
Cost 1 Ionia Söztaşları
3
Ionia Söztaşları
Cost 1 Kritik Seçim
3
Kritik Seçim
Cost 1 Vastaya Öğrenci
2
Vastaya Öğrenci
Cost 2 Mercan Kayalığı Canlıları
3
Mercan Kayalığı Canlıları
Cost 2 Ionia'lı Oltacı
3
Ionia'lı Oltacı
Cost 2 Ağır Metal
1
Ağır Metal
Cost 3 Çifte Bela
3
Çifte Bela
Cost 3 Nami
3
Nami
Cost 4 Yadsıma
2
Yadsıma
Cost 4 Avuç Darbesi
1
Avuç Darbesi
Cost 5 Nagakabouros'un Gözü
3
Nagakabouros'un Gözü
Cost 5 Lee Sin
3
Lee Sin
Cost 5 Filo Amirali Shelly
3
Filo Amirali Shelly
Cost 5 Derin Meditasyon
1
Derin Meditasyon
Cost 6 Tombiş Balonbalığı
3
Tombiş Balonbalığı
MyGoodEye
Regions
Bilgewater 37
Ionia 3
Champions
Karma
3
Twisted Fate
3
Rarity
Şampiyon 6
Destansi 6
Ender 8
Yaygin 20
Type
Champion 6
Follower 15
Spell 19
Cost
29,600
Mana Cost
3
6
6
5
10
6
4
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Uyarı Atışı
3
Uyarı Atışı
Cost 1 Attığını Vuran Korsan
3
Attığını Vuran Korsan
Cost 1 Testere Kasap
3
Testere Kasap
Cost 2 Yağdır
3
Yağdır
Cost 2 Karaborsa Tüccarı
3
Karaborsa Tüccarı
Cost 3 Çalıntı Mallar
3
Çalıntı Mallar
Cost 3 El Çabukluğu
2
El Çabukluğu
Cost 4 Üçkâğıtçı Yordle
3
Üçkâğıtçı Yordle
Cost 4 Çarpan Püsküryüzgeç
3
Çarpan Püsküryüzgeç
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Hileli Zar
1
Hileli Zar
Cost 5 Nagakabouros'un Gözü
3
Nagakabouros'un Gözü
Cost 5 Karma
3
Karma
Cost 6 Canavar Zıpkını
2
Canavar Zıpkını
Cost 6 Akıntı Vaazı
2
Akıntı Vaazı