Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 13 Turns
  • 3 tháng trước
Demacia Shurima
Kai'Sa
3
18,400
VS
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Elise
3
14,500
Yêu VN
Regions
Shurima 24
Demacia 16
Champions
Kai'Sa
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 3
HiẾm 12
ThƯỜng 22
Type
Champion 3
Follower 18
Spell 19
Cost
18,400
Mana Cost
0
8
9
9
5
7
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bọ Hư Không
3
Bọ Hư Không
Cost 1 Xer'sai Mới Nở
2
Xer'sai Mới Nở
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
2
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Quyết Tâm Của Viễn Binh
1
Quyết Tâm Của Viễn Binh
Cost 2 Không Kích
3
Không Kích
Cost 2 Cổ Nhân Belveth
2
Cổ Nhân Belveth
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
2
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Đại Địa Chấn
2
Đại Địa Chấn
Cost 3 Vệ Binh Greenfang
2
Vệ Binh Greenfang
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
1
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 4 Đại Bác Hư Không
2
Đại Bác Hư Không
Cost 4 Tích Tụ Năng Lượng
2
Tích Tụ Năng Lượng
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
1
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Kai'Sa
3
Kai'Sa
Cost 5 Thậm Minh Hộ Vệ
2
Thậm Minh Hộ Vệ
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
2
Song Kiếm Hợp Bích
Cost 9 Quái Vật Hư Không
2
Quái Vật Hư Không
intouchzz
Regions
Noxus 22
Quần Đảo Bóng Đêm 18
Champions
Elise
3
Rarity
Anh hùng 3
HiẾm 9
ThƯỜng 28
Type
Champion 3
Follower 28
Spell 9
Cost
14,500
Mana Cost
0
12
13
12
0
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quân Đoàn Đặc Công
3
Quân Đoàn Đặc Công
Cost 1 Chứng Điểu Styx
3
Chứng Điểu Styx
Cost 1 Quân Đoàn Hậu Binh
3
Quân Đoàn Hậu Binh
Cost 1 Nhện Cưng
3
Nhện Cưng
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Nhền Nhện Ghê Rợn
3
Nhền Nhện Ghê Rợn
Cost 2 Elise
3
Elise
Cost 2 Quân Đoàn Bộc Phá
2
Quân Đoàn Bộc Phá
Cost 2 Lính Bộc Phá Đế Chế
2
Lính Bộc Phá Đế Chế
Cost 3 Ý Chí Noxus
3
Ý Chí Noxus
Cost 3 Quái Thú Chết Chóc
3
Quái Thú Chết Chóc
Cost 3 Nhền Nhện Điên Cuồng
3
Nhền Nhện Điên Cuồng
Cost 3 Bóng Đêm Rình Rập
3
Bóng Đêm Rình Rập
Cost 6 Tàn Sát
3
Tàn Sát