Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 18 Turns
  • 5 tháng trước
Bilgewater Runeterra
Bard
3
Illaoi
3
26,100
VS
Bilgewater Ionia
Nami
3
Twisted Fate
3
34,700
COPE Jinden
Regions
Bilgewater 31
Runeterra 9
Champions
Bard
3
Illaoi
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 7
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
26,100
Mana Cost
1
8
11
3
9
5
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Sổ Báo Thù
1
Sổ Báo Thù
Cost 1 Tượng Thần Canh Gác
3
Tượng Thần Canh Gác
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Cảnh Cáo
2
Cảnh Cáo
Cost 2 Tiên Tri Cóc
3
Tiên Tri Cóc
Cost 2 Thợ Săn Tiền Thưởng
3
Thợ Săn Tiền Thưởng
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
2
Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
Cost 3 Âm Vang Biển Cả
3
Âm Vang Biển Cả
Cost 4 Xúc Tu Tàn Phá
3
Xúc Tu Tàn Phá
Cost 4 Illaoi
3
Illaoi
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 5 Máu Trong Nước
2
Máu Trong Nước
Cost 6 Thủy Thần Thuyết Giáo
3
Thủy Thần Thuyết Giáo
Weryut154
Regions
Bilgewater 24
Ionia 16
Champions
Nami
3
Twisted Fate
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 9
HiẾm 17
ThƯỜng 8
Type
Champion 6
Follower 11
Spell 23
Cost
34,700
Mana Cost
0
2
10
8
10
7
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Đá Tưởng Ký Ionia
2
Đá Tưởng Ký Ionia
Cost 2 Sóng Âm
3
Sóng Âm
Cost 2 Rút Lui
3
Rút Lui
Cost 2 Quái Yêu San Hô
2
Quái Yêu San Hô
Cost 2 Đảo Phách
1
Đảo Phách
Cost 2 Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
1
Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
Cost 3 Bộ Đôi Rắc Rối
3
Bộ Đôi Rắc Rối
Cost 3 Nami
3
Nami
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
2
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 4 Xúc Tu Tàn Phá
3
Xúc Tu Tàn Phá
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Cú Đánh Ngất Ngư
2
Cú Đánh Ngất Ngư
Cost 4 Zap Sprayfin
1
Zap Sprayfin
Cost 4 Từ Chối
1
Từ Chối
Cost 5 Chỉ Huy Hạm Đội Giáp Xác
3
Chỉ Huy Hạm Đội Giáp Xác
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
2
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 5 Go Get it
2
Go Get it
Cost 6 Chú Cá Huyền Diệu
3
Chú Cá Huyền Diệu