Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 27 Turns
  • 4 tháng trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
VS
Freljord Targon
Pantheon
3
20,600
COPE Jinden
Regions
Ionia 20
Bilgewater 20
Champions
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 9
HiẾm 19
ThƯỜng 6
Type
Champion 6
Follower 15
Spell 19
Cost
35,100
Mana Cost
0
12
8
5
4
8
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Đệ Tử Vastaya
3
Đệ Tử Vastaya
Cost 1 Võ Thuật Wuju
3
Võ Thuật Wuju
Cost 1 Đá Tưởng Ký Ionia
3
Đá Tưởng Ký Ionia
Cost 1 Lựa Chọn Then Chốt
3
Lựa Chọn Then Chốt
Cost 2 Quái Yêu San Hô
3
Quái Yêu San Hô
Cost 2 Bậc Thầy Móc Câu Ionia
3
Bậc Thầy Móc Câu Ionia
Cost 2 Mỏ Neo Siêu Nặng
2
Mỏ Neo Siêu Nặng
Cost 3 Nami
3
Nami
Cost 3 Bộ Đôi Rắc Rối
2
Bộ Đôi Rắc Rối
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 4 Twisted Fate
1
Twisted Fate
Cost 4 Cú Đánh Ngất Ngư
1
Cú Đánh Ngất Ngư
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 5 Chỉ Huy Hạm Đội Giáp Xác
3
Chỉ Huy Hạm Đội Giáp Xác
Cost 5 Lee Sin
2
Lee Sin
Cost 6 Chú Cá Huyền Diệu
3
Chú Cá Huyền Diệu
Johnny Swenglish
Regions
Targon 26
Freljord 14
Champions
Pantheon
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 5
HiẾm 12
ThƯỜng 20
Type
Champion 3
Follower 17
Spell 16
Landmark 2
Equipment 2
Cost
20,600
Mana Cost
0
5
17
9
6
3
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Người Viết Lên Trường Ca
3
Người Viết Lên Trường Ca
Cost 1 Người Trao Sức Mạnh
2
Người Trao Sức Mạnh
Cost 2 Thác Bạc
3
Thác Bạc
Cost 2 Quái Thú Tiềm Ẩn
3
Quái Thú Tiềm Ẩn
Cost 2 Bùa Chú Của Troll
3
Bùa Chú Của Troll
Cost 2 Lời Khẩn Cầu
3
Lời Khẩn Cầu
Cost 2 Nam Châm Darkin
2
Nam Châm Darkin
Cost 2 Lãng Khách Cáo Già
2
Lãng Khách Cáo Già
Cost 2 Món Quà của Troll
1
Món Quà của Troll
Cost 3 Bạch Hỏa Thương Tổn
3
Bạch Hỏa Thương Tổn
Cost 3 Lò Rèn Của Ornn
2
Lò Rèn Của Ornn
Cost 3 Iula
2
Iula
Cost 3 Chăn Cừu Du Mục
2
Chăn Cừu Du Mục
Cost 4 Pantheon
3
Pantheon
Cost 4 Hộ Vệ Chở Che
3
Hộ Vệ Chở Che
Cost 5 Chùm Sáng Mặt Trời
3
Chùm Sáng Mặt Trời