Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 17 Turns
  • 3 tháng trước
Ionia Runeterra
Bard
3
Zed
3
25,900
VS
Thành Phố Bandle Shurima
Akshan
3
Renekton
3
31,000
COPE Jinden
Regions
Ionia 31
Runeterra 9
Champions
Bard
3
Zed
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 6
ThƯỜng 25
Type
Champion 6
Follower 21
Spell 13
Cost
25,900
Mana Cost
0
7
11
10
9
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Sư Phụ Nhiệt Huyết
2
Sư Phụ Nhiệt Huyết
Cost 1 Đá Tưởng Ký Ionia
1
Đá Tưởng Ký Ionia
Cost 1 Ảo Ma
1
Ảo Ma
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Sơn Tặc Navori
3
Sơn Tặc Navori
Cost 2 Không Đâu Nha!
2
Không Đâu Nha!
Cost 3 Bô Lão Greenglade
3
Bô Lão Greenglade
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
3
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 3 Zed
3
Zed
Cost 3 Nghệ Nhân
1
Nghệ Nhân
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Ý Chí Ionia
3
Ý Chí Ionia
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 4 Trở Về Nhà
1
Trở Về Nhà
Cost 6 Sai'nen Nghìn Đuôi
3
Sai'nen Nghìn Đuôi
Nymuel
Regions
Shurima 21
Thành Phố Bandle 16
Thành Phố Bandle 3
Champions
Akshan
3
Renekton
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 8
HiẾm 4
ThƯỜng 22
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 14
Landmark 1
Cost
31,000
Mana Cost
0
6
11
7
8
3
3
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Yordle Cận Vệ
3
Yordle Cận Vệ
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Akshan
3
Akshan
Cost 2 Đặc Công Bandle
2
Đặc Công Bandle
Cost 2 Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
2
Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
Cost 2 Vườn Thời Gian
1
Vườn Thời Gian
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
3
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Giáng Mạnh
3
Giáng Mạnh
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
1
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 4 Renekton
3
Renekton
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
3
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Sức Mạnh Tình Bạn!
2
Sức Mạnh Tình Bạn!
Cost 5 Tùy Phái Tàn Tích
3
Tùy Phái Tàn Tích
Cost 6 Rồng Giấy
3
Rồng Giấy
Cost 9 Quái Vật Hư Không
2
Quái Vật Hư Không