Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 22 Turns
  • 3 tháng trước
Runeterra Noxus
Annie
3
Jhin
3
22,000
VS
Ionia Shurima
Azir
3
Irelia
3
28,100
COPE Jinden
Regions
Runeterra 21
Noxus 19
Champions
Annie
3
Jhin
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 3
ThƯỜng 31
Type
Champion 6
Follower 28
Spell 6
Cost
22,000
Mana Cost
0
12
15
7
3
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quân Đoàn Hậu Binh
3
Quân Đoàn Hậu Binh
Cost 1 Quân Đoàn Đặc Công
3
Quân Đoàn Đặc Công
Cost 1 Hải Tặc Thiện Xạ
3
Hải Tặc Thiện Xạ
Cost 1 Annie
3
Annie
Cost 2 Tân Binh Bộc Phá
3
Tân Binh Bộc Phá
Cost 2 Lính Bộc Phá Đế Chế
3
Lính Bộc Phá Đế Chế
Cost 2 Hậu Đài Viên
3
Hậu Đài Viên
Cost 2 Diễn Giả Nanh Sắc
3
Diễn Giả Nanh Sắc
Cost 2 Diều Hâu Mặt Trời Solari
3
Diều Hâu Mặt Trời Solari
Cost 3 Ý Chí Noxus
3
Ý Chí Noxus
Cost 3 Quái Thú Chết Chóc
3
Quái Thú Chết Chóc
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
1
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 4 Jhin
3
Jhin
Cost 6 Tàn Sát
3
Tàn Sát
Teddy314
Regions
Ionia 21
Shurima 19
Champions
Azir
3
Irelia
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 6
ThƯỜng 23
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 11
Landmark 3
Cost
28,100
Mana Cost
0
13
8
9
4
6
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Người Canh Giữ Cồn Cát
3
Người Canh Giữ Cồn Cát
Cost 1 Đá Tôi Luyện
3
Đá Tôi Luyện
Cost 1 Kẻ Săn Tìm Kho Báu
3
Kẻ Săn Tìm Kho Báu
Cost 1 Môn Sinh Võ Học
3
Môn Sinh Võ Học
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
1
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 2 Ngai Vàng Đế Vương
3
Ngai Vàng Đế Vương
Cost 2 Lụa Vũ Kiếm Sư
3
Lụa Vũ Kiếm Sư
Cost 2 Song Luyện
2
Song Luyện
Cost 3 Irelia
3
Irelia
Cost 3 Domination
3
Domination
Cost 3 Azir
3
Azir
Cost 4 Trở Về Nhà
2
Trở Về Nhà
Cost 4 Nhạc Sĩ Chiến Trường
2
Nhạc Sĩ Chiến Trường
Cost 5 Vũ Điệu Thách Thức
3
Vũ Điệu Thách Thức
Cost 5 Kiếm Hoa Nở Rộ
3
Kiếm Hoa Nở Rộ