Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 37 Turns
  • 3 tháng trước
Bilgewater Runeterra
Bard
3
Illaoi
3
26,100
VS
Ionia Runeterra
Ahri
3
Bard
3
25,200
COPE Jinden
Regions
Bilgewater 31
Runeterra 9
Champions
Bard
3
Illaoi
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 7
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
26,100
Mana Cost
1
8
11
3
9
5
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Sổ Báo Thù
1
Sổ Báo Thù
Cost 1 Tượng Thần Canh Gác
3
Tượng Thần Canh Gác
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Cảnh Cáo
2
Cảnh Cáo
Cost 2 Tiên Tri Cóc
3
Tiên Tri Cóc
Cost 2 Thợ Săn Tiền Thưởng
3
Thợ Săn Tiền Thưởng
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
2
Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
Cost 3 Âm Vang Biển Cả
3
Âm Vang Biển Cả
Cost 4 Xúc Tu Tàn Phá
3
Xúc Tu Tàn Phá
Cost 4 Illaoi
3
Illaoi
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 5 Máu Trong Nước
2
Máu Trong Nước
Cost 6 Thủy Thần Thuyết Giáo
3
Thủy Thần Thuyết Giáo
sodumi
Regions
Ionia 31
Runeterra 9
Champions
Ahri
3
Bard
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 8
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
25,200
Mana Cost
0
13
15
2
8
0
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quái Nước Nhảy Múa
3
Quái Nước Nhảy Múa
Cost 1 Thu Về
3
Thu Về
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Đá Tưởng Ký Ionia
2
Đá Tưởng Ký Ionia
Cost 1 Kẻ Khóc Thương
2
Kẻ Khóc Thương
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Phản Đồ Navori
3
Phản Đồ Navori
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Ahri
3
Ahri
Cost 2 Không Đâu Nha!
2
Không Đâu Nha!
Cost 2 Sơn Tặc Navori
1
Sơn Tặc Navori
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
2
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 4 Trở Về Nhà
3
Trở Về Nhà
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 6 Sai'nen Nghìn Đuôi
2
Sai'nen Nghìn Đuôi