Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 46 Turns
  • 3 tháng trước
Runeterra Quần Đảo Bóng Đêm
Bard
3
Maokai
3
24,300
VS
Bilgewater Targon
Soraka
3
Tahm Kench
3
29,200
Teal Red
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 34
Runeterra 6
Champions
Bard
3
Maokai
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 1
HiẾm 9
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 16
Spell 18
Cost
24,300
Mana Cost
0
6
12
9
10
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
3
Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
Cost 2 Quái Thú Giáp Xác
3
Quái Thú Giáp Xác
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Cóc Gai
3
Cóc Gai
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 3 Tử Mộc Lang Thang
3
Tử Mộc Lang Thang
Cost 3 Bụi Cây Dại
3
Bụi Cây Dại
Cost 3 Hành Trình Bất Đắc Dĩ
2
Hành Trình Bất Đắc Dĩ
Cost 3 Kẻ Bất Tử
1
Kẻ Bất Tử
Cost 4 Quái Hút Linh Hồn
3
Quái Hút Linh Hồn
Cost 4 Maokai
3
Maokai
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Nghiền Nát
1
Nghiền Nát
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
get schwifty
Regions
Targon 21
Bilgewater 19
Champions
Soraka
3
Tahm Kench
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 6
ThƯỜng 22
Type
Champion 6
Follower 13
Spell 18
Landmark 3
Cost
29,200
Mana Cost
0
5
16
5
12
2
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tượng Thần Canh Gác
3
Tượng Thần Canh Gác
Cost 1 Hăm Dọa
1
Hăm Dọa
Cost 1 Bọ Cạp Quyền Anh
1
Bọ Cạp Quyền Anh
Cost 2 Tiên Tri Cóc
3
Tiên Tri Cóc
Cost 2 Thác Bạc
3
Thác Bạc
Cost 2 Suối Nguồn Tinh Tú
3
Suối Nguồn Tinh Tú
Cost 2 Bạch Tuộc Đấm Bốc
3
Bạch Tuộc Đấm Bốc
Cost 2 Ban Phước Dẫn Lối
3
Ban Phước Dẫn Lối
Cost 2 Sức Mạnh Ánh Dương
1
Sức Mạnh Ánh Dương
Cost 3 Soraka
3
Soraka
Cost 3 Tĩnh Lặng
2
Tĩnh Lặng
Cost 4 Xúc Tu Tàn Phá
3
Xúc Tu Tàn Phá
Cost 4 Tahm Kench
3
Tahm Kench
Cost 4 Hộ Vệ Tinh Tú
3
Hộ Vệ Tinh Tú
Cost 4 Hộ Vệ Chở Che
3
Hộ Vệ Chở Che
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
2
Con Mắt Của Nagakabouros