Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 26 Turns
  • 3 tháng trước
Runeterra Quần Đảo Bóng Đêm
Bard
3
Maokai
3
24,300
VS
Piltover & Zaun Targon
Aphelios
3
Viktor
3
22,800
Teal Red
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 34
Runeterra 6
Champions
Bard
3
Maokai
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 1
HiẾm 9
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 16
Spell 18
Cost
24,300
Mana Cost
0
6
12
9
10
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
3
Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
Cost 2 Quái Thú Giáp Xác
3
Quái Thú Giáp Xác
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Cóc Gai
3
Cóc Gai
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 3 Tử Mộc Lang Thang
3
Tử Mộc Lang Thang
Cost 3 Bụi Cây Dại
3
Bụi Cây Dại
Cost 3 Hành Trình Bất Đắc Dĩ
2
Hành Trình Bất Đắc Dĩ
Cost 3 Kẻ Bất Tử
1
Kẻ Bất Tử
Cost 4 Quái Hút Linh Hồn
3
Quái Hút Linh Hồn
Cost 4 Maokai
3
Maokai
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Nghiền Nát
1
Nghiền Nát
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
kuro
Regions
Piltover & Zaun 25
Targon 15
Champions
Aphelios
3
Viktor
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 7
ThƯỜng 27
Type
Champion 6
Follower 23
Spell 11
Cost
22,800
Mana Cost
2
6
13
10
6
0
0
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Đại Bác Poro
2
Đại Bác Poro
Cost 1 Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
3
Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Dê Núi
3
Dê Núi
Cost 2 Thác Bạc
2
Thác Bạc
Cost 2 Lựu Đạn Ma Hỏa!
2
Lựu Đạn Ma Hỏa!
Cost 3 Robot Nạo Vét Hầm Thải
3
Robot Nạo Vét Hầm Thải
Cost 3 Hưng Phấn!
3
Hưng Phấn!
Cost 3 Aphelios
3
Aphelios
Cost 3 Tĩnh Lặng
1
Tĩnh Lặng
Cost 4 Viktor
3
Viktor
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
3
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 7 Ánh Sáng Trong Đêm
3
Ánh Sáng Trong Đêm