Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 23 Turns
  • 1 năm trước
Runeterra Quần Đảo Bóng Đêm
Bard
3
Maokai
3
24,300
VS
Demacia Quần Đảo Bóng Đêm
Lucian
3
Quinn
2
Hecarim
1
32,600
Teal Red
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 34
Runeterra 6
Champions
Bard
3
Maokai
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 1
HiẾm 9
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 16
Spell 18
Cost
24,300
Mana Cost
0
6
12
9
10
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
3
Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
Cost 2 Quái Thú Giáp Xác
3
Quái Thú Giáp Xác
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Cóc Gai
3
Cóc Gai
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 3 Tử Mộc Lang Thang
3
Tử Mộc Lang Thang
Cost 3 Bụi Cây Dại
3
Bụi Cây Dại
Cost 3 Hành Trình Bất Đắc Dĩ
2
Hành Trình Bất Đắc Dĩ
Cost 3 Kẻ Bất Tử
1
Kẻ Bất Tử
Cost 4 Quái Hút Linh Hồn
3
Quái Hút Linh Hồn
Cost 4 Maokai
3
Maokai
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Nghiền Nát
1
Nghiền Nát
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
wow
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 21
Demacia 19
Champions
Lucian
3
Quinn
2
Hecarim
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 8
HiẾm 12
ThƯỜng 14
Type
Champion 6
Follower 11
Spell 20
Landmark 3
Cost
32,600
Mana Cost
0
6
8
9
6
2
4
5
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Lão Ngư Vô Lo
3
Lão Ngư Vô Lo
Cost 1 Lucian
3
Lucian
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Cá Mập Chiến Xa
3
Cá Mập Chiến Xa
Cost 2 Tinh Mắt
2
Tinh Mắt
Cost 3 Đại Địa Chấn
3
Đại Địa Chấn
Cost 3 Đại Quảng Trường
3
Đại Quảng Trường
Cost 3 Lá Chắn Durand
3
Lá Chắn Durand
Cost 4 Viễn Binh Râu Bạc
3
Viễn Binh Râu Bạc
Cost 4 Quái Hút Linh Hồn
2
Quái Hút Linh Hồn
Cost 4 Tuyệt Vọng
1
Tuyệt Vọng
Cost 5 Quinn
2
Quinn
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 6 Hecarim
1
Hecarim
Cost 9 Đại Suy Vong
2
Đại Suy Vong
Cost 10 Sự Trỗi Dậy
3
Sự Trỗi Dậy