Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 29 Turns
  • 3 tháng trước
Runeterra Quần Đảo Bóng Đêm
Bard
3
Maokai
3
24,300
VS
Bilgewater Runeterra
Bard
3
Illaoi
3
26,100
Teal Red
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 34
Runeterra 6
Champions
Bard
3
Maokai
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 1
HiẾm 9
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 16
Spell 18
Cost
24,300
Mana Cost
0
6
12
9
10
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
3
Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
Cost 2 Quái Thú Giáp Xác
3
Quái Thú Giáp Xác
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Cóc Gai
3
Cóc Gai
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 3 Tử Mộc Lang Thang
3
Tử Mộc Lang Thang
Cost 3 Bụi Cây Dại
3
Bụi Cây Dại
Cost 3 Hành Trình Bất Đắc Dĩ
2
Hành Trình Bất Đắc Dĩ
Cost 3 Kẻ Bất Tử
1
Kẻ Bất Tử
Cost 4 Quái Hút Linh Hồn
3
Quái Hút Linh Hồn
Cost 4 Maokai
3
Maokai
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Nghiền Nát
1
Nghiền Nát
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Mastertroll
Regions
Bilgewater 30
Runeterra 10
Champions
Bard
3
Illaoi
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 7
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
26,100
Mana Cost
0
9
11
3
10
5
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Cảnh Cáo
3
Cảnh Cáo
Cost 1 Tượng Thần Canh Gác
3
Tượng Thần Canh Gác
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 2 Thợ Săn Tiền Thưởng
3
Thợ Săn Tiền Thưởng
Cost 2 Tiên Tri Cóc
3
Tiên Tri Cóc
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
1
Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
Cost 2 Mưa Đạn
1
Mưa Đạn
Cost 3 Âm Vang Biển Cả
3
Âm Vang Biển Cả
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Xúc Tu Tàn Phá
3
Xúc Tu Tàn Phá
Cost 4 Illaoi
3
Illaoi
Cost 4 Zap Sprayfin
1
Zap Sprayfin
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 5 Máu Trong Nước
1
Máu Trong Nước
Cost 5 Mắt Xích Không Gian
1
Mắt Xích Không Gian
Cost 6 Thủy Thần Thuyết Giáo
2
Thủy Thần Thuyết Giáo