Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 42 Turns
  • 3 tháng trước
Runeterra Quần Đảo Bóng Đêm
Bard
3
Maokai
3
24,300
VS
Bilgewater Piltover & Zaun
Nami
3
Twisted Fate
3
27,100
Teal Red
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 34
Runeterra 6
Champions
Bard
3
Maokai
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 1
HiẾm 9
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 16
Spell 18
Cost
24,300
Mana Cost
0
6
12
9
10
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
3
Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
Cost 2 Quái Thú Giáp Xác
3
Quái Thú Giáp Xác
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Cóc Gai
3
Cóc Gai
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 3 Tử Mộc Lang Thang
3
Tử Mộc Lang Thang
Cost 3 Bụi Cây Dại
3
Bụi Cây Dại
Cost 3 Hành Trình Bất Đắc Dĩ
2
Hành Trình Bất Đắc Dĩ
Cost 3 Kẻ Bất Tử
1
Kẻ Bất Tử
Cost 4 Quái Hút Linh Hồn
3
Quái Hút Linh Hồn
Cost 4 Maokai
3
Maokai
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Nghiền Nát
1
Nghiền Nát
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
CKG 心丶逝
Regions
Piltover & Zaun 22
Bilgewater 18
Champions
Nami
3
Twisted Fate
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 12
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 6
Spell 28
Cost
27,100
Mana Cost
2
8
15
9
3
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Đại Bác Poro
2
Đại Bác Poro
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
3
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Thử Nghiệm Cao Độ
3
Thử Nghiệm Cao Độ
Cost 1 Máy Biến Cua
2
Máy Biến Cua
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Lục Lọi
3
Lục Lọi
Cost 2 Lừa Phỉnh
3
Lừa Phỉnh
Cost 2 Chọn Bài
3
Chọn Bài
Cost 2 Bí Thuật Thời Gian
3
Bí Thuật Thời Gian
Cost 3 Nami
3
Nami
Cost 3 Khoảnh Khắc Khai Sáng
3
Khoảnh Khắc Khai Sáng
Cost 3 Bộ Đôi Rắc Rối
3
Bộ Đôi Rắc Rối
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 6 Chú Cá Huyền Diệu
3
Chú Cá Huyền Diệu