Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 29 Turns
  • 3 tháng trước
Runeterra Quần Đảo Bóng Đêm
Bard
3
Maokai
3
24,300
VS
Demacia Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Quinn
3
32,000
Teal Red
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 34
Runeterra 6
Champions
Bard
3
Maokai
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 1
HiẾm 9
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 16
Spell 18
Cost
24,300
Mana Cost
0
6
12
9
10
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
3
Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
Cost 2 Quái Thú Giáp Xác
3
Quái Thú Giáp Xác
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Cóc Gai
3
Cóc Gai
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 3 Tử Mộc Lang Thang
3
Tử Mộc Lang Thang
Cost 3 Bụi Cây Dại
3
Bụi Cây Dại
Cost 3 Hành Trình Bất Đắc Dĩ
2
Hành Trình Bất Đắc Dĩ
Cost 3 Kẻ Bất Tử
1
Kẻ Bất Tử
Cost 4 Quái Hút Linh Hồn
3
Quái Hút Linh Hồn
Cost 4 Maokai
3
Maokai
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Nghiền Nát
1
Nghiền Nát
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
wow
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 26
Demacia 14
Champions
Gwen
3
Quinn
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 8
HiẾm 9
ThƯỜng 17
Type
Champion 6
Follower 8
Spell 23
Landmark 3
Cost
32,000
Mana Cost
0
3
8
9
6
6
3
5
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chủ Tiệc Sôi Nổi
3
Chủ Tiệc Sôi Nổi
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Đấu Tay Đôi
2
Đấu Tay Đôi
Cost 3 Đại Địa Chấn
3
Đại Địa Chấn
Cost 3 Đại Quảng Trường
3
Đại Quảng Trường
Cost 3 Khuấy Động Ban Nhạc
3
Khuấy Động Ban Nhạc
Cost 4 Gwen
3
Gwen
Cost 4 Quái Hút Linh Hồn
2
Quái Hút Linh Hồn
Cost 4 Tuyệt Vọng
1
Tuyệt Vọng
Cost 5 Thậm Minh Hộ Vệ
3
Thậm Minh Hộ Vệ
Cost 5 Quinn
3
Quinn
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 9 Đại Suy Vong
2
Đại Suy Vong
Cost 10 Sự Trỗi Dậy
3
Sự Trỗi Dậy