Defeat

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 26 Turns
  • 5 tháng trước
Bilgewater Runeterra
Bard
3
Illaoi
3
27,000
VS
Bilgewater Noxus
Annie
3
Twisted Fate
3
29,200
おこさま
Regions
Bilgewater 31
Runeterra 9
Champions
Bard
3
Illaoi
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 6
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
27,000
Mana Cost
0
8
12
3
11
4
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Tượng Thần Canh Gác
3
Tượng Thần Canh Gác
Cost 1 Cảnh Cáo
2
Cảnh Cáo
Cost 2 Thợ Săn Tiền Thưởng
3
Thợ Săn Tiền Thưởng
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Tiên Tri Cóc
2
Tiên Tri Cóc
Cost 2 Mưa Đạn
2
Mưa Đạn
Cost 2 Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
2
Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
Cost 3 Âm Vang Biển Cả
3
Âm Vang Biển Cả
Cost 4 Xúc Tu Tàn Phá
3
Xúc Tu Tàn Phá
Cost 4 Illaoi
3
Illaoi
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Zap Sprayfin
2
Zap Sprayfin
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 5 Máu Trong Nước
1
Máu Trong Nước
Cost 6 Thủy Thần Thuyết Giáo
2
Thủy Thần Thuyết Giáo
little witch
Regions
Noxus 25
Bilgewater 15
Champions
Annie
3
Twisted Fate
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 6
ThƯỜng 22
Type
Champion 6
Follower 11
Spell 20
Landmark 3
Cost
29,200
Mana Cost
0
12
8
8
6
3
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Lưỡi Dao
3
Lưỡi Dao
Cost 1 Nhạc Viện Ravenbloom
3
Nhạc Viện Ravenbloom
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Annie
3
Annie
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Mưa Đạn
3
Mưa Đạn
Cost 2 Hỏa Cầu
2
Hỏa Cầu
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Bàn Tay Tử Thần
3
Bàn Tay Tử Thần
Cost 3 Mặt Đất Cháy Rụi
2
Mặt Đất Cháy Rụi
Cost 4 Zap Sprayfin
3
Zap Sprayfin
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 6 Thủy Thần Thuyết Giáo
1
Thủy Thần Thuyết Giáo
Cost 8 Cá Sấu Thủy Triều
2
Cá Sấu Thủy Triều