Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 48 Turns
  • 3 tháng trước
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Annie
3
Elise
3
29,600
VS
Bilgewater Runeterra
Bard
3
Illaoi
3
25,000
おこさま
Regions
Noxus 22
Quần Đảo Bóng Đêm 18
Champions
Annie
3
Elise
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 8
ThƯỜng 20
Type
Champion 6
Follower 7
Spell 22
Landmark 5
Cost
29,600
Mana Cost
0
12
13
7
6
2
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Go Hard
3
Go Hard
Cost 1 Annie
3
Annie
Cost 1 Nhạc Viện Ravenbloom
2
Nhạc Viện Ravenbloom
Cost 1 Nhện Cưng
1
Nhện Cưng
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Elise
3
Elise
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Nỗi Kinh Hoàng Tột Độ
2
Nỗi Kinh Hoàng Tột Độ
Cost 2 Hỏa Cầu
2
Hỏa Cầu
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Mặt Đất Cháy Rụi
2
Mặt Đất Cháy Rụi
Cost 3 Bụi Cây Dại
2
Bụi Cây Dại
Cost 4 Lời Thì Thầm
3
Lời Thì Thầm
Cost 4 Danh Mục Hối Tiếc
3
Danh Mục Hối Tiếc
Cost 5 Tiếng Khóc Héo Mòn
2
Tiếng Khóc Héo Mòn
DEALER
Regions
Bilgewater 31
Runeterra 9
Champions
Bard
3
Illaoi
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 7
ThƯỜng 25
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
25,000
Mana Cost
1
9
12
3
10
4
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Sổ Báo Thù
1
Sổ Báo Thù
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Cảnh Cáo
3
Cảnh Cáo
Cost 1 Tượng Thần Canh Gác
3
Tượng Thần Canh Gác
Cost 2 Thợ Săn Tiền Thưởng
3
Thợ Săn Tiền Thưởng
Cost 2 Tiên Tri Cóc
3
Tiên Tri Cóc
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Mưa Đạn
2
Mưa Đạn
Cost 2 Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
1
Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
Cost 3 Âm Vang Biển Cả
3
Âm Vang Biển Cả
Cost 4 Xúc Tu Tàn Phá
3
Xúc Tu Tàn Phá
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Illaoi
3
Illaoi
Cost 4 Zap Sprayfin
1
Zap Sprayfin
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 5 Máu Trong Nước
1
Máu Trong Nước
Cost 6 Thủy Thần Thuyết Giáo
1
Thủy Thần Thuyết Giáo