Asch
APAC

Last updated: 1 tháng trước

Match History

2022-11-19
0%
(0W 1L)
Defeat
Ranked
Act 2nd · 36 Turns
2 tuần trước
Targon Thành Phố Bandle
Teemo
3
Zoe
3
26,100
VS
Qma
Freljord Piltover & Zaun
Jinx
3
17,800
2022-11-14
50%
(1W 1L)
Defeat
Ranked
Act 1st · 29 Turns
3 tuần trước
Demacia Noxus
Rumble
3
Vayne
3
26,500
VS
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Ezreal
3
Seraphine
3
26,500
Victory
Ranked
Act 2nd · 17 Turns
3 tuần trước
Demacia Noxus
Rumble
3
Vayne
3
26,500
Piltover & Zaun Freljord
Seraphine
2
Vi
2
Viktor
2
35,300
2022-11-12
71.43%
(5W 2L)
Defeat
Ranked
Act 1st · 16 Turns
3 tuần trước
Demacia Noxus
Rumble
3
Vayne
3
26,500
Runeterra Thành Phố Bandle
Jax
3
Tristana
3
30,600
Victory
Ranked
Act 2nd · 71 Turns
3 tuần trước
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
Seraphine
3
Viktor
3
33,300
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Kindred
3
Norra
3
29,300
Victory
Ranked
Act 1st · 33 Turns
3 tuần trước
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
Seraphine
3
Viktor
3
33,300
Quần Đảo Bóng Đêm Piltover & Zaun
Heimerdinger
3
Jayce
3
27,300
Victory
Ranked
Act 2nd · 14 Turns
3 tuần trước
Demacia Noxus
Rumble
3
Vayne
3
26,500
Runeterra Thành Phố Bandle
Bard
3
Norra
3
28,300
Defeat
Ranked
Act 2nd · 17 Turns
3 tuần trước
Demacia Noxus
Rumble
3
Vayne
3
26,500
Freljord Runeterra
Jax
3
Ornn
3
26,400
Victory
Ranked
Act 1st · 43 Turns
3 tuần trước
Piltover & Zaun Noxus
Ezreal
3
Seraphine
3
26,900
Ionia Piltover & Zaun
Seraphine
3
Viktor
2
Karma
1
34,100
Victory
Ranked
Act 2nd · 29 Turns
3 tuần trước
Piltover & Zaun Noxus
Ezreal
3
Seraphine
3
26,900
Piltover & Zaun Targon
Seraphine
3
Aphelios
2
Zoe
1
30,900
2022-11-09
0%
(0W 2L)
Defeat
Ranked
Act 1st · 47 Turns
1 tháng trước
Piltover & Zaun Noxus
Ezreal
3
Seraphine
3
26,900
VS
Noxus Piltover & Zaun
Ezreal
3
Seraphine
3
27,300
Defeat
Ranked
Act 1st · 25 Turns
1 tháng trước
Shurima Runeterra
Akshan
3
Varus
3
30,000
VS
Noxus Demacia
Rumble
3
Vayne
3
26,900
2022-11-04
100%
(2W 0L)
Victory
Ranked
Act 2nd · 25 Turns
1 tháng trước
Piltover & Zaun Noxus
Ezreal
3
Seraphine
3
26,900
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Seraphine
3
Viktor
3
36,800
Victory
Ranked
Act 2nd · 39 Turns
1 tháng trước
Piltover & Zaun Noxus
Ezreal
3
Seraphine
3
26,900
Bilgewater Noxus
Miss Fortune
3
Twisted Fate
2
Annie
1
24,300
2022-10-30
66.67%
(2W 1L)
Victory
Ranked
Act 1st · 34 Turns
1 tháng trước
Piltover & Zaun Noxus
Ezreal
3
Seraphine
3
26,900
Demacia Quần Đảo Bóng Đêm
Gwen
3
Vayne
3
33,600
Victory
Ranked
Act 2nd · 22 Turns
1 tháng trước
Demacia Bilgewater
Miss Fortune
3
Vayne
3
34,200
VS
Bilgewater Quần Đảo Bóng Đêm
Maokai
3
Nautilus
3
30,400
Defeat
Ranked
Act 1st · 16 Turns
1 tháng trước
Demacia Bilgewater
Miss Fortune
3
Vayne
3
34,200
Targon Demacia
Pantheon
3
Vayne
3
31,400
2022-10-29
33.33%
(1W 2L)
Victory
Ranked
Act 1st · 28 Turns
1 tháng trước
Piltover & Zaun Noxus
Ezreal
3
Seraphine
3
26,900
Demacia Shurima
Akshan
3
Sivir
3
29,000
Defeat
Ranked
Act 2nd · 27 Turns
1 tháng trước
Demacia Bilgewater
Miss Fortune
3
Vayne
3
34,200
VS
Nve
Freljord Shurima
Akshan
3
19,800
Defeat
Ranked
Act 1st · 23 Turns
1 tháng trước
Demacia Bilgewater
Miss Fortune
3
Vayne
3
34,200
Quần Đảo Bóng Đêm Ionia
Hecarim
3
Zed
3
26,300