Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 20 Turns
  • 3 tháng trước
Freljord Shurima
Lissandra
3
Taliyah
3
30,200
VS
Bilgewater Thành Phố Bandle
Twisted Fate
3
Teemo
2
29,100
EV 헤이즈 요한
Regions
Freljord 22
Shurima 18
Champions
Lissandra
3
Taliyah
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 11
ThƯỜng 17
Type
Champion 6
Follower 12
Spell 16
Landmark 6
Cost
30,200
Mana Cost
0
8
9
8
5
6
3
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tùy Tùng Đóng Băng
3
Tùy Tùng Đóng Băng
Cost 1 Ba Chị Em
3
Ba Chị Em
Cost 1 Tiềm Năng Thực Ảo
2
Tiềm Năng Thực Ảo
Cost 2 Đồng Hồ Giám Sát
3
Đồng Hồ Giám Sát
Cost 2 Sứ Giả Trung Thành
3
Sứ Giả Trung Thành
Cost 2 Lọ Trữ Thời Gian
3
Lọ Trữ Thời Gian
Cost 3 Lissandra
3
Lissandra
Cost 3 Chủ Quán Tốt Bụng
3
Chủ Quán Tốt Bụng
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 4 Khe Núi Hoang Vu
3
Khe Núi Hoang Vu
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Taliyah
3
Taliyah
Cost 5 Phán Quan Draklorn
3
Phán Quan Draklorn
Cost 6 Dòng Cát Thời Gian
3
Dòng Cát Thời Gian
Cost 9 Chôn Vùi Dưới Băng
1
Chôn Vùi Dưới Băng
はまなさく
Regions
Bilgewater 37
Thành Phố Bandle 3
Champions
Twisted Fate
3
Teemo
2
Rarity
Anh hùng 5
SỬ thi 8
HiẾm 9
ThƯỜng 18
Type
Champion 5
Follower 15
Spell 20
Cost
29,100
Mana Cost
3
10
16
0
9
0
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Bắn Cảnh Cáo
3
Bắn Cảnh Cáo
Cost 1 Đồ Tể Gai Góc
3
Đồ Tể Gai Góc
Cost 1 Hải Tặc Thiện Xạ
3
Hải Tặc Thiện Xạ
Cost 1 Đàm Phán
2
Đàm Phán
Cost 1 Teemo
2
Teemo
Cost 2 Đốc Công Tóc Dựng
3
Đốc Công Tóc Dựng
Cost 2 Thương Nhân Chợ Đen
3
Thương Nhân Chợ Đen
Cost 2 Mưa Đạn
3
Mưa Đạn
Cost 2 Lừa Phỉnh
3
Lừa Phỉnh
Cost 2 Chú Khỉ Nhí Nhố
3
Chú Khỉ Nhí Nhố
Cost 2 Gậy Chọc
1
Gậy Chọc
Cost 4 Yordle Gian Xảo
3
Yordle Gian Xảo
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Khỉ Quái Quỷ
3
Khỉ Quái Quỷ
Cost 6 Thủy Thần Thuyết Giáo
2
Thủy Thần Thuyết Giáo