Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 24 Turns
  • 3 tháng trước
Freljord Shurima
Lissandra
3
Taliyah
3
30,200
VS
Piltover & Zaun Targon
Aphelios
3
Viktor
2
Vi
1
22,600
EV 헤이즈 요한
Regions
Freljord 22
Shurima 18
Champions
Lissandra
3
Taliyah
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 11
ThƯỜng 17
Type
Champion 6
Follower 12
Spell 16
Landmark 6
Cost
30,200
Mana Cost
0
8
9
8
5
6
3
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tùy Tùng Đóng Băng
3
Tùy Tùng Đóng Băng
Cost 1 Ba Chị Em
3
Ba Chị Em
Cost 1 Tiềm Năng Thực Ảo
2
Tiềm Năng Thực Ảo
Cost 2 Đồng Hồ Giám Sát
3
Đồng Hồ Giám Sát
Cost 2 Sứ Giả Trung Thành
3
Sứ Giả Trung Thành
Cost 2 Lọ Trữ Thời Gian
3
Lọ Trữ Thời Gian
Cost 3 Lissandra
3
Lissandra
Cost 3 Chủ Quán Tốt Bụng
3
Chủ Quán Tốt Bụng
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 4 Khe Núi Hoang Vu
3
Khe Núi Hoang Vu
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Taliyah
3
Taliyah
Cost 5 Phán Quan Draklorn
3
Phán Quan Draklorn
Cost 6 Dòng Cát Thời Gian
3
Dòng Cát Thời Gian
Cost 9 Chôn Vùi Dưới Băng
1
Chôn Vùi Dưới Băng
하얀돌고래벨루가
Regions
Piltover & Zaun 23
Targon 17
Champions
Aphelios
3
Viktor
2
Vi
1
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 6
ThƯỜng 28
Type
Champion 6
Follower 22
Spell 12
Cost
22,600
Mana Cost
3
5
16
10
2
1
0
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Đại Bác Poro
3
Đại Bác Poro
Cost 1 Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
3
Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
2
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 2 Thác Bạc
3
Thác Bạc
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Bóng Tối Bầu Trời
2
Bóng Tối Bầu Trời
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
2
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
2
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Lựu Đạn Ma Hỏa!
2
Lựu Đạn Ma Hỏa!
Cost 2 Dê Núi
2
Dê Núi
Cost 3 Hưng Phấn!
3
Hưng Phấn!
Cost 3 Robot Nạo Vét Hầm Thải
3
Robot Nạo Vét Hầm Thải
Cost 3 Aphelios
3
Aphelios
Cost 3 Tĩnh Lặng
1
Tĩnh Lặng
Cost 4 Viktor
2
Viktor
Cost 5 Vi
1
Vi
Cost 7 Ánh Sáng Trong Đêm
3
Ánh Sáng Trong Đêm