EV 헤이즈 요한
APAC

Last updated: 2 giờ trước

Match History

1 ngày trước
71.43%
(10W 4L)
Victory
Ranked
Act 1st · 46 Turns
15 giờ trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Heimerdinger
3
Norra
3
26,800
Victory
Ranked
Act 2nd · 45 Turns
15 giờ trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
VS
Noxus Thành Phố Bandle
Norra
3
Swain
3
26,900
Victory
Ranked
Act 1st · 34 Turns
15 giờ trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
34,400
Defeat
Ranked
Act 2nd · 36 Turns
16 giờ trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
VS
Ionia Shurima
Akshan
3
Lee Sin
3
29,200
Victory
Ranked
Act 1st · 26 Turns
16 giờ trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
Shurima Freljord
Akshan
2
Braum
2
Ornn
2
27,500
Victory
Ranked
Act 2nd · 45 Turns
18 giờ trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
Noxus Thành Phố Bandle
Norra
3
Swain
3
27,300
Defeat
Ranked
Act 1st · 28 Turns
18 giờ trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
VS
Demacia Targon
Diana
3
Leona
3
26,700
Defeat
Ranked
Act 2nd · 47 Turns
19 giờ trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
VS
Ionia Bilgewater
Nami
3
Twisted Fate
3
35,300
Victory
Ranked
Act 1st · 29 Turns
19 giờ trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
VS
Ionia Shurima
Akshan
3
Lee Sin
3
30,100
Victory
Ranked
Act 1st · 28 Turns
19 giờ trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
Noxus Bilgewater
Swain
3
Twisted Fate
2
Katarina
1
30,100
Victory
Ranked
Act 1st · 29 Turns
19 giờ trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
VS
Runeterra Noxus
Annie
3
Jhin
3
22,000
Defeat
Ranked
Act 1st · 51 Turns
19 giờ trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
VS
Ionia Quần Đảo Bóng Đêm
Karma
3
Master Yi
3
35,400
Victory
Ranked
Act 2nd · 25 Turns
20 giờ trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
Demacia Quần Đảo Bóng Đêm
Kindred
3
Shyvana
3
34,400
Victory
Ranked
Act 1st · 24 Turns
20 giờ trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
VS
Demacia Targon
Fiora
3
Pantheon
3
28,500
2 ngày trước
66.67%
(4W 2L)
Defeat
Normal
Act 1st · 30 Turns
1 ngày trước
Piltover & Zaun Bilgewater
Twisted Fate
3
Fizz
2
24,800
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Elise
3
Nocturne
3
26,300
Defeat
Normal
Act 2nd · 1 Turns
1 ngày trước
Piltover & Zaun Bilgewater
Twisted Fate
3
Fizz
2
24,800
Demacia Bilgewater
Miss Fortune
3
Quinn
3
27,000
Victory
Ranked
Act 1st · 28 Turns
1 ngày trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Veigar
3
Norra
2
Senna
1
24,900
Victory
Ranked
Act 1st · 24 Turns
1 ngày trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
VS
Demacia Targon
Fiora
3
Pantheon
3
23,000
Victory
Ranked
Act 1st · 28 Turns
1 ngày trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
VS
Noxus Quần Đảo Bóng Đêm
Nocturne
3
Kalista
2
Katarina
1
24,700
Victory
Ranked
Act 1st · 27 Turns
1 ngày trước
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
VS
Noxus Thành Phố Bandle
Norra
3
Swain
3
27,100