Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 27 Turns
  • 3 tháng trước
Thành Phố Bandle Shurima
Zilean
3
21,200
VS
Noxus Bilgewater
Annie
3
Twisted Fate
3
30,000
pisukaru
Regions
Shurima 24
Thành Phố Bandle 16
Champions
Zilean
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 5
HiẾm 15
ThƯỜng 17
Type
Champion 3
Follower 9
Spell 25
Landmark 3
Cost
21,200
Mana Cost
3
9
13
7
5
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Bản Năng Tiên Đoán
3
Bản Năng Tiên Đoán
Cost 1 Đánh Đổi Phụ Kiện
3
Đánh Đổi Phụ Kiện
Cost 1 Cát Tiên Tri
3
Cát Tiên Tri
Cost 1 Chế Phẩm Cổ Đại
3
Chế Phẩm Cổ Đại
Cost 2 Zilean
3
Zilean
Cost 2 Nghi Thức Chuyển Giao
3
Nghi Thức Chuyển Giao
Cost 2 Bom Oanh Tạc
3
Bom Oanh Tạc
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
2
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Gậy Chọc
2
Gậy Chọc
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
3
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Cát Lún
3
Cát Lún
Cost 3 Nhà Nghiên Cứu Thể Sống
1
Nhà Nghiên Cứu Thể Sống
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
3
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 6 Tộc Sên Hiếu Kỳ
3
Tộc Sên Hiếu Kỳ
응애아가문식쨩
Regions
Noxus 24
Bilgewater 16
Champions
Annie
3
Twisted Fate
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 10
ThƯỜng 18
Type
Champion 6
Follower 13
Spell 18
Landmark 3
Cost
30,000
Mana Cost
0
12
9
5
8
3
0
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Nhạc Viện Ravenbloom
3
Nhạc Viện Ravenbloom
Cost 1 Annie
3
Annie
Cost 1 Lưỡi Dao
2
Lưỡi Dao
Cost 1 Quân Đoàn Đặc Công
1
Quân Đoàn Đặc Công
Cost 2 Mưa Đạn
3
Mưa Đạn
Cost 2 Nhện Nhà
2
Nhện Nhà
Cost 2 Hỏa Cầu
2
Hỏa Cầu
Cost 2 Bông Sen Tử Thần
1
Bông Sen Tử Thần
Cost 2 Cảnh Binh Marai
1
Cảnh Binh Marai
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Mặt Đất Cháy Rụi
1
Mặt Đất Cháy Rụi
Cost 3 Bàn Tay Tử Thần
1
Bàn Tay Tử Thần
Cost 4 Zap Sprayfin
3
Zap Sprayfin
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 8 Cá Sấu Thủy Triều
3
Cá Sấu Thủy Triều