PkrUlciferN
APAC

Last updated: 2 tháng trước

Match History

2022-11-13
0%
(0W 1L)
Defeat
Ranked
Act 1st · 42 Turns
3 tuần trước
Quần Đảo Bóng Đêm Demacia
Gwen
3
Vayne
3
30,000
Piltover & Zaun Freljord
Ashe
3
24,300
2022-11-12
0%
(0W 1L)
Defeat
Normal
Act 1st · 37 Turns
3 tuần trước
Quần Đảo Bóng Đêm Demacia
Gwen
3
Vayne
3
30,000
VS
Freljord Quần Đảo Bóng Đêm
Elise
3
15,500
2022-11-06
0%
(0W 1L)
Defeat
Normal
Act 1st · 36 Turns
1 tháng trước
Runeterra Thành Phố Bandle
Norra
3
Jax
2
Poppy
1
27,900
Quần Đảo Bóng Đêm Thành Phố Bandle
Heimerdinger
3
Norra
3
26,200
2022-10-31
100%
(1W 0L)
Victory
Ranked
Act 1st · 25 Turns
1 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Demacia
Gwen
3
Vayne
3
30,000
Freljord Piltover & Zaun
Braum
3
Ashe
2
Tryndamere
1
24,700
2022-10-25
100%
(1W 0L)
Victory
Ranked
Act 1st · 22 Turns
1 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Demacia
Gwen
3
Vayne
3
30,000
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Ionia
Hecarim
3
Kalista
3
26,900
2022-10-24
100%
(1W 0L)
Victory
Ranked
Act 2nd · 21 Turns
1 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Demacia
Gwen
3
Vayne
3
30,000
Shurima Runeterra
Akshan
3
Varus
3
28,200
2022-10-22
100%
(3W 0L)
Victory
Ranked
Act 1st · 31 Turns
1 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Demacia
Gwen
3
Vayne
3
30,000
VS
Bilgewater Demacia
Miss Fortune
3
Vayne
2
Quinn
1
31,000
Victory
Ranked
Act 1st · 11 Turns
1 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Demacia
Gwen
3
Vayne
3
30,000
Demacia Targon
Pantheon
3
Vayne
3
29,800
Victory
Ranked
Act 1st · 34 Turns
1 tháng trước
Quần Đảo Bóng Đêm Demacia
Gwen
3
Vayne
3
30,000
Targon Runeterra
Varus
3
Taric
2
Zoe
1
27,100
2022-10-08
0%
(0W 2L)
Defeat
Normal
Act 2nd · 26 Turns
2 tháng trước
Demacia Targon
Fiora
3
Pantheon
3
28,900
VS
Thành Phố Bandle Shurima
Taliyah
3
Ziggs
1
22,400
Defeat
Normal
Act 2nd · 15 Turns
2 tháng trước
Demacia Targon
Fiora
3
Pantheon
3
28,900
Piltover & Zaun Freljord
Caitlyn
3
Trundle
3
32,200
2022-09-28
40%
(2W 3L)
Victory
Normal
Act 1st · 30 Turns
2 tháng trước
Shurima Quần Đảo Bóng Đêm
Kindred
3
Nasus
3
31,600
VS
Runeterra Quần Đảo Bóng Đêm
Bard
3
Maokai
3
25,900
Defeat
Normal
Act 2nd · 4 Turns
2 tháng trước
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
29,800
Bilgewater Targon
Soraka
3
Tahm Kench
3
29,000
Defeat
Normal
Act 1st · 23 Turns
2 tháng trước
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
29,800
Bilgewater Targon
Soraka
3
Tahm Kench
3
29,000
Defeat
Normal
Act 1st · 24 Turns
2 tháng trước
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
29,800
Bilgewater Targon
Soraka
3
Tahm Kench
3
29,000
Victory
Normal
Act 1st · 21 Turns
2 tháng trước
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
29,800
Noxus Bilgewater
Miss Fortune
3
Twisted Fate
3
28,100
2022-09-26
100%
(1W 0L)
Victory
Normal
Act 1st · 14 Turns
2 tháng trước
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
29,800
Bilgewater Ionia
Nami
3
Lee Sin
2
Twisted Fate
1
35,100
2022-09-25
100%
(2W 0L)
Victory
Normal
Act 1st · 34 Turns
2 tháng trước
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
29,800
Demacia Targon
Shyvana
3
Zoe
3
26,100
Victory
Normal
Act 2nd · 27 Turns
2 tháng trước
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
29,800
Runeterra Ionia
Kayn
3
Zed
3
25,500
2022-09-24
100%
(1W 0L)
Victory
Normal
Act 2nd · 21 Turns
2 tháng trước
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
29,800
Ionia Piltover & Zaun
Karma
3
Viktor
3
29,700