Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 19 Turns
  • 4 tháng trước
Thành Phố Bandle Shurima
Xerath
3
Zilean
3
29,000
VS
Shurima Ionia
Azir
3
Irelia
3
27,600
K0905
Regions
Shurima 33
Thành Phố Bandle 7
Champions
Xerath
3
Zilean
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 16
ThƯỜng 14
Type
Champion 6
Follower 11
Spell 15
Landmark 8
Cost
29,000
Mana Cost
0
5
13
13
6
0
0
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chế Phẩm Cổ Đại
3
Chế Phẩm Cổ Đại
Cost 1 Bãi Mìn Hextech
2
Bãi Mìn Hextech
Cost 2 Zilean
3
Zilean
Cost 2 Vườn Thời Gian
3
Vườn Thời Gian
Cost 2 Nhóc Trượt Cát
3
Nhóc Trượt Cát
Cost 2 Nghi Thức Chuyển Giao
2
Nghi Thức Chuyển Giao
Cost 2 Gậy Chọc
2
Gậy Chọc
Cost 3 Nghi Thức Ma Pháp
3
Nghi Thức Ma Pháp
Cost 3 Mặt Đất Trỗi Dậy
3
Mặt Đất Trỗi Dậy
Cost 3 Kẻ Sùng Đạo Trọn Kiếp
3
Kẻ Sùng Đạo Trọn Kiếp
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 4 Xerath
3
Xerath
Cost 4 Đứa Con Của Sa Mạc
2
Đứa Con Của Sa Mạc
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
1
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 8 Kho Vũ Khí
3
Kho Vũ Khí
Ulrich
Regions
Ionia 26
Shurima 14
Champions
Azir
3
Irelia
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 9
ThƯỜng 21
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 12
Landmark 3
Cost
27,600
Mana Cost
0
11
13
9
1
6
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Môn Sinh Võ Học
3
Môn Sinh Võ Học
Cost 1 Môn Đồ Bóng Đêm
3
Môn Đồ Bóng Đêm
Cost 1 Kẻ Săn Tìm Kho Báu
2
Kẻ Săn Tìm Kho Báu
Cost 1 Đá Tôi Luyện
2
Đá Tôi Luyện
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
1
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 2 Cặp Đôi Greenglade
3
Cặp Đôi Greenglade
Cost 2 Lụa Vũ Kiếm Sư
3
Lụa Vũ Kiếm Sư
Cost 2 Ngai Vàng Đế Vương
3
Ngai Vàng Đế Vương
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Dẫn Bước
1
Dẫn Bước
Cost 3 Azir
3
Azir
Cost 3 Domination
3
Domination
Cost 3 Irelia
3
Irelia
Cost 4 Trở Về Nhà
1
Trở Về Nhà
Cost 5 Vũ Điệu Thách Thức
3
Vũ Điệu Thách Thức
Cost 5 Kiếm Hoa Nở Rộ
2
Kiếm Hoa Nở Rộ
Cost 5 Cơn Bão Vũ Kiếm
1
Cơn Bão Vũ Kiếm