Defeat

  • Normal
  • Act 1st
  • 9 Turns
  • 4 tháng trước
Thành Phố Bandle Shurima
Xerath
3
Zilean
3
30,500
VS
Thành Phố Bandle Shurima
Akshan
3
Renekton
3
28,400
K0905
Regions
Shurima 33
Thành Phố Bandle 7
Champions
Xerath
3
Zilean
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 18
ThƯỜng 11
Type
Champion 6
Follower 12
Spell 14
Landmark 8
Cost
30,500
Mana Cost
0
5
10
13
8
0
1
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chế Phẩm Cổ Đại
3
Chế Phẩm Cổ Đại
Cost 1 Bãi Mìn Hextech
2
Bãi Mìn Hextech
Cost 2 Zilean
3
Zilean
Cost 2 Vườn Thời Gian
3
Vườn Thời Gian
Cost 2 Nhóc Trượt Cát
3
Nhóc Trượt Cát
Cost 2 Gậy Chọc
1
Gậy Chọc
Cost 3 Nghi Thức Ma Pháp
3
Nghi Thức Ma Pháp
Cost 3 Mặt Đất Trỗi Dậy
3
Mặt Đất Trỗi Dậy
Cost 3 Kẻ Sùng Đạo Trọn Kiếp
3
Kẻ Sùng Đạo Trọn Kiếp
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 4 Đứa Con Của Sa Mạc
3
Đứa Con Của Sa Mạc
Cost 4 Xerath
3
Xerath
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 6 Mini-Hóa
1
Mini-Hóa
Cost 8 Kho Vũ Khí
3
Kho Vũ Khí
Belzebu84
Regions
Shurima 25
Thành Phố Bandle 15
Champions
Akshan
3
Renekton
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 6
HiẾm 2
ThƯỜng 26
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
28,400
Mana Cost
0
10
11
7
6
3
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Yordle Cận Vệ
3
Yordle Cận Vệ
Cost 1 Đá Tôi Luyện
2
Đá Tôi Luyện
Cost 1 Kiệt Sức
2
Kiệt Sức
Cost 2 Akshan
3
Akshan
Cost 2 Thần Khí Thanh Tẩy
2
Thần Khí Thanh Tẩy
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
2
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
2
Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
Cost 2 Gậy Chọc
2
Gậy Chọc
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
3
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Lãng Khách Vekaura
2
Lãng Khách Vekaura
Cost 3 Giáng Mạnh
2
Giáng Mạnh
Cost 4 Renekton
3
Renekton
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
3
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Tùy Phái Tàn Tích
3
Tùy Phái Tàn Tích
Cost 6 Rồng Giấy
3
Rồng Giấy