Victory

  • Normal
  • Act 2nd
  • 2 Turns
  • 4 tháng trước
Thành Phố Bandle Shurima
Xerath
3
Zilean
3
30,500
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Ionia
Kindred
3
Viego
3
26,700
K0905
Regions
Shurima 33
Thành Phố Bandle 7
Champions
Xerath
3
Zilean
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 18
ThƯỜng 11
Type
Champion 6
Follower 12
Spell 14
Landmark 8
Cost
30,500
Mana Cost
0
5
10
13
8
0
1
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chế Phẩm Cổ Đại
3
Chế Phẩm Cổ Đại
Cost 1 Bãi Mìn Hextech
2
Bãi Mìn Hextech
Cost 2 Zilean
3
Zilean
Cost 2 Vườn Thời Gian
3
Vườn Thời Gian
Cost 2 Nhóc Trượt Cát
3
Nhóc Trượt Cát
Cost 2 Gậy Chọc
1
Gậy Chọc
Cost 3 Nghi Thức Ma Pháp
3
Nghi Thức Ma Pháp
Cost 3 Mặt Đất Trỗi Dậy
3
Mặt Đất Trỗi Dậy
Cost 3 Kẻ Sùng Đạo Trọn Kiếp
3
Kẻ Sùng Đạo Trọn Kiếp
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 4 Đứa Con Của Sa Mạc
3
Đứa Con Của Sa Mạc
Cost 4 Xerath
3
Xerath
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 6 Mini-Hóa
1
Mini-Hóa
Cost 8 Kho Vũ Khí
3
Kho Vũ Khí
AnGuish
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 38
Ionia 2
Champions
Kindred
3
Viego
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 10
ThƯỜng 21
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 14
Cost
26,700
Mana Cost
0
4
13
3
3
2
6
9
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quý Tộc Xui Xẻo
3
Quý Tộc Xui Xẻo
Cost 1 Hấp Thụ Linh Hồn
1
Hấp Thụ Linh Hồn
Cost 2 Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn
3
Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Biểu Tượng Phai Nhạt
3
Biểu Tượng Phai Nhạt
Cost 2 Đảo Phách
2
Đảo Phách
Cost 2 Khai Nhãn
2
Khai Nhãn
Cost 3 Chiến Binh Camavor
3
Chiến Binh Camavor
Cost 4 Kindred
3
Kindred
Cost 5 Lái Đò Neverglade
2
Lái Đò Neverglade
Cost 6 Viego
3
Viego
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 7 Quái Cây Mãng Xà
3
Quái Cây Mãng Xà
Cost 7 Hỏa Truyền Sư
3
Hỏa Truyền Sư
Cost 7 Bạo Tàn
3
Bạo Tàn