Victory

  • Act 1st
  • 23 Turns
  • 4 tháng trước
Thành Phố Bandle Shurima
Akshan
3
Renekton
3
27,100
VS
Ionia Shurima
Azir
3
Irelia
3
26,000
K0905
Regions
Shurima 29
Thành Phố Bandle 11
Champions
Akshan
3
Renekton
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 1
ThƯỜng 28
Type
Champion 6
Follower 16
Spell 16
Landmark 2
Cost
27,100
Mana Cost
0
9
10
9
6
3
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Yordle Cận Vệ
3
Yordle Cận Vệ
Cost 1 Đá Tôi Luyện
3
Đá Tôi Luyện
Cost 1 Chế Phẩm Cổ Đại
2
Chế Phẩm Cổ Đại
Cost 1 Kiệt Sức
1
Kiệt Sức
Cost 2 Akshan
3
Akshan
Cost 2 Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
2
Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
Cost 2 Pháp Sư Thời Gian Học Việc
2
Pháp Sư Thời Gian Học Việc
Cost 2 Gậy Chọc
2
Gậy Chọc
Cost 2 Thần Khí Thanh Tẩy
1
Thần Khí Thanh Tẩy
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
3
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 3 Giáng Mạnh
2
Giáng Mạnh
Cost 3 Lãng Khách Vekaura
2
Lãng Khách Vekaura
Cost 4 Renekton
3
Renekton
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Sức Mạnh Tình Bạn!
1
Sức Mạnh Tình Bạn!
Cost 5 Tùy Phái Tàn Tích
3
Tùy Phái Tàn Tích
Cost 6 Rồng Giấy
3
Rồng Giấy
LFR Gerik
Regions
Ionia 30
Shurima 10
Champions
Azir
3
Irelia
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 12
ThƯỜng 20
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 12
Landmark 3
Cost
26,000
Mana Cost
0
11
15
6
2
6
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Môn Đồ Bóng Đêm
3
Môn Đồ Bóng Đêm
Cost 1 Môn Sinh Võ Học
3
Môn Sinh Võ Học
Cost 1 Người Canh Giữ Cồn Cát
2
Người Canh Giữ Cồn Cát
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
1
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Đá Tôi Luyện
1
Đá Tôi Luyện
Cost 1 Đá Tưởng Ký Ionia
1
Đá Tưởng Ký Ionia
Cost 2 Lụa Vũ Kiếm Sư
3
Lụa Vũ Kiếm Sư
Cost 2 Cặp Đôi Greenglade
3
Cặp Đôi Greenglade
Cost 2 Ngai Vàng Đế Vương
3
Ngai Vàng Đế Vương
Cost 2 Song Luyện
2
Song Luyện
Cost 2 Dẫn Bước
2
Dẫn Bước
Cost 2 Rút Lui
2
Rút Lui
Cost 3 Azir
3
Azir
Cost 3 Irelia
3
Irelia
Cost 4 Nhạc Sĩ Chiến Trường
2
Nhạc Sĩ Chiến Trường
Cost 5 Vũ Điệu Thách Thức
3
Vũ Điệu Thách Thức
Cost 5 Kiếm Hoa Nở Rộ
3
Kiếm Hoa Nở Rộ