Victory

  • Act 2nd
  • 26 Turns
  • 4 tháng trước
Demacia Targon
Poppy
3
Taric
3
26,100
VS
Ionia Shurima
Azir
3
Irelia
3
26,000
K0905
Regions
Demacia 23
Targon 17
Champions
Poppy
3
Taric
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 7
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 14
Cost
26,100
Mana Cost
0
4
18
3
8
7
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Phi Ưng Truy Sát
3
Phi Ưng Truy Sát
Cost 1 Quyết Tâm Của Viễn Binh
1
Quyết Tâm Của Viễn Binh
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Thác Bạc
3
Thác Bạc
Cost 2 Tinh Mắt
3
Tinh Mắt
Cost 2 Tyari, Kẻ Du Hành
3
Tyari, Kẻ Du Hành
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
2
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Ban Phước Dẫn Lối
1
Ban Phước Dẫn Lối
Cost 3 Môn Đệ Laurent
3
Môn Đệ Laurent
Cost 4 Taric
3
Taric
Cost 4 Poppy
3
Poppy
Cost 4 Truy Cùng Diệt Tận
1
Truy Cùng Diệt Tận
Cost 4 Ngọc Bảo Hộ
1
Ngọc Bảo Hộ
Cost 5 Hoàng Kim Giáp
3
Hoàng Kim Giáp
Cost 5 Sơn Cước Lữ Khách
3
Sơn Cước Lữ Khách
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
1
Song Kiếm Hợp Bích
LFR Gerik
Regions
Ionia 30
Shurima 10
Champions
Azir
3
Irelia
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 12
ThƯỜng 20
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 12
Landmark 3
Cost
26,000
Mana Cost
0
11
15
6
2
6
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Môn Đồ Bóng Đêm
3
Môn Đồ Bóng Đêm
Cost 1 Môn Sinh Võ Học
3
Môn Sinh Võ Học
Cost 1 Người Canh Giữ Cồn Cát
2
Người Canh Giữ Cồn Cát
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
1
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Đá Tôi Luyện
1
Đá Tôi Luyện
Cost 1 Đá Tưởng Ký Ionia
1
Đá Tưởng Ký Ionia
Cost 2 Lụa Vũ Kiếm Sư
3
Lụa Vũ Kiếm Sư
Cost 2 Cặp Đôi Greenglade
3
Cặp Đôi Greenglade
Cost 2 Ngai Vàng Đế Vương
3
Ngai Vàng Đế Vương
Cost 2 Song Luyện
2
Song Luyện
Cost 2 Dẫn Bước
2
Dẫn Bước
Cost 2 Rút Lui
2
Rút Lui
Cost 3 Azir
3
Azir
Cost 3 Irelia
3
Irelia
Cost 4 Nhạc Sĩ Chiến Trường
2
Nhạc Sĩ Chiến Trường
Cost 5 Vũ Điệu Thách Thức
3
Vũ Điệu Thách Thức
Cost 5 Kiếm Hoa Nở Rộ
3
Kiếm Hoa Nở Rộ