Victory

  • Normal
  • Act 2nd
  • 25 Turns
  • 4 tháng trước
Thành Phố Bandle Shurima
Xerath
3
Zilean
3
30,500
VS
Freljord Piltover & Zaun
Gnar
3
Trundle
3
31,600
K0905
Regions
Shurima 33
Thành Phố Bandle 7
Champions
Xerath
3
Zilean
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 18
ThƯỜng 11
Type
Champion 6
Follower 12
Spell 14
Landmark 8
Cost
30,500
Mana Cost
0
5
10
13
8
0
1
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chế Phẩm Cổ Đại
3
Chế Phẩm Cổ Đại
Cost 1 Bãi Mìn Hextech
2
Bãi Mìn Hextech
Cost 2 Zilean
3
Zilean
Cost 2 Vườn Thời Gian
3
Vườn Thời Gian
Cost 2 Nhóc Trượt Cát
3
Nhóc Trượt Cát
Cost 2 Gậy Chọc
1
Gậy Chọc
Cost 3 Nghi Thức Ma Pháp
3
Nghi Thức Ma Pháp
Cost 3 Mặt Đất Trỗi Dậy
3
Mặt Đất Trỗi Dậy
Cost 3 Kẻ Sùng Đạo Trọn Kiếp
3
Kẻ Sùng Đạo Trọn Kiếp
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Cát Lún
2
Cát Lún
Cost 4 Đứa Con Của Sa Mạc
3
Đứa Con Của Sa Mạc
Cost 4 Xerath
3
Xerath
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 6 Mini-Hóa
1
Mini-Hóa
Cost 8 Kho Vũ Khí
3
Kho Vũ Khí
SlayerUnit5
Regions
Freljord 25
Piltover & Zaun 15
Champions
Gnar
3
Trundle
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 8
HiẾm 7
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
31,600
Mana Cost
2
5
15
2
6
3
3
4
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
2
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Diều Hâu Tiền Báo
2
Diều Hâu Tiền Báo
Cost 1 Ba Chị Em
2
Ba Chị Em
Cost 1 Đá Tưởng Ký Piltover
1
Đá Tưởng Ký Piltover
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Dòng Thời Gian Song Hành
3
Dòng Thời Gian Song Hành
Cost 2 Cung Thủ Băng Địa
3
Cung Thủ Băng Địa
Cost 2 Bùa Chú Của Troll
3
Bùa Chú Của Troll
Cost 3 Chủ Quán Tốt Bụng
2
Chủ Quán Tốt Bụng
Cost 4 Lữ Khách Hững Hờ
3
Lữ Khách Hững Hờ
Cost 4 Gnar
3
Gnar
Cost 5 Trundle
3
Trundle
Cost 6 Revna, Người Lưu Giữ Truyền Thuyết
3
Revna, Người Lưu Giữ Truyền Thuyết
Cost 8 Ánh Nhìn Hủy Diệt
2
Ánh Nhìn Hủy Diệt
Cost 9 Chôn Vùi Dưới Băng
2
Chôn Vùi Dưới Băng