Defeat

  • Act 1st
  • 17 Turns
  • 4 tháng trước
Demacia Targon
Poppy
3
Taric
3
26,100
VS
Piltover & Zaun Targon
Aphelios
3
Viktor
2
Vi
1
22,600
K0905
Regions
Demacia 23
Targon 17
Champions
Poppy
3
Taric
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 7
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 14
Cost
26,100
Mana Cost
0
4
18
3
8
7
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Phi Ưng Truy Sát
3
Phi Ưng Truy Sát
Cost 1 Quyết Tâm Của Viễn Binh
1
Quyết Tâm Của Viễn Binh
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Thác Bạc
3
Thác Bạc
Cost 2 Tinh Mắt
3
Tinh Mắt
Cost 2 Tyari, Kẻ Du Hành
3
Tyari, Kẻ Du Hành
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
2
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 2 Ban Phước Dẫn Lối
1
Ban Phước Dẫn Lối
Cost 3 Môn Đệ Laurent
3
Môn Đệ Laurent
Cost 4 Taric
3
Taric
Cost 4 Poppy
3
Poppy
Cost 4 Truy Cùng Diệt Tận
1
Truy Cùng Diệt Tận
Cost 4 Ngọc Bảo Hộ
1
Ngọc Bảo Hộ
Cost 5 Hoàng Kim Giáp
3
Hoàng Kim Giáp
Cost 5 Sơn Cước Lữ Khách
3
Sơn Cước Lữ Khách
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
1
Song Kiếm Hợp Bích
Haven
Regions
Piltover & Zaun 23
Targon 17
Champions
Aphelios
3
Viktor
2
Vi
1
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 6
ThƯỜng 28
Type
Champion 6
Follower 21
Spell 13
Cost
22,600
Mana Cost
2
6
15
9
2
3
0
3
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Đại Bác Poro
2
Đại Bác Poro
Cost 1 Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
3
Thanh Gươm Bóng Tối Lunari
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
2
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 1 Họa Sĩ Mơ Màng
1
Họa Sĩ Mơ Màng
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 2 Thác Bạc
3
Thác Bạc
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
2
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Lựu Đạn Ma Hỏa!
2
Lựu Đạn Ma Hỏa!
Cost 2 Dê Núi
2
Dê Núi
Cost 3 Hưng Phấn!
3
Hưng Phấn!
Cost 3 Robot Nạo Vét Hầm Thải
3
Robot Nạo Vét Hầm Thải
Cost 3 Aphelios
3
Aphelios
Cost 4 Viktor
2
Viktor
Cost 5 Ánh Trăng Ưu Phiền
1
Ánh Trăng Ưu Phiền
Cost 5 Vi
1
Vi
Cost 5 Dáng Hình Thượng Nhân
1
Dáng Hình Thượng Nhân
Cost 7 Ánh Sáng Trong Đêm
3
Ánh Sáng Trong Đêm