Defeat

  • Normal
  • Act 2nd
  • 30 Turns
  • 4 tháng trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Viktor
3
20,600
VS
Demacia Targon
Shyvana
3
Aurelion Sol
2
21,600
K0905
Regions
Piltover & Zaun 22
Thành Phố Bandle 18
Champions
Viktor
3
Rarity
Anh hùng 3
SỬ thi 5
HiẾm 12
ThƯỜng 20
Type
Champion 3
Follower 15
Spell 22
Cost
20,600
Mana Cost
2
7
14
8
4
0
3
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
2
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Rái Cá Bạch Tuộc
3
Rái Cá Bạch Tuộc
Cost 1 Đánh Đổi Phụ Kiện
3
Đánh Đổi Phụ Kiện
Cost 1 Chụp Ảnh Nhóm
1
Chụp Ảnh Nhóm
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
3
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Bí Thuật Thời Gian
2
Bí Thuật Thời Gian
Cost 3 Mùi Hơi Hầm Thải
3
Mùi Hơi Hầm Thải
Cost 3 Lưu Trữ Viên
3
Lưu Trữ Viên
Cost 3 Dư Chấn
1
Dư Chấn
Cost 3 Phản Xạ Dưới Áp Lực
1
Phản Xạ Dưới Áp Lực
Cost 4 Viktor
3
Viktor
Cost 4 Chuyển Vị
1
Chuyển Vị
Cost 6 Tộc Sên Hiếu Kỳ
3
Tộc Sên Hiếu Kỳ
Cost 7 Máy Hát Lạch Cạch
1
Máy Hát Lạch Cạch
Cost 10 Tiến Hóa Huy Hoàng
1
Tiến Hóa Huy Hoàng
Ragim
Regions
Demacia 22
Targon 18
Champions
Shyvana
3
Aurelion Sol
2
Rarity
Anh hùng 5
SỬ thi 1
HiẾm 10
ThƯỜng 24
Type
Champion 5
Follower 18
Spell 17
Cost
21,600
Mana Cost
0
3
15
8
4
5
0
5
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Long Thực
3
Long Thực
Cost 2 Tinh Mắt
3
Tinh Mắt
Cost 2 Thác Bạc
3
Thác Bạc
Cost 2 Đấu Tay Đôi
3
Đấu Tay Đôi
Cost 2 Sứ Giả Rồng Thiêng
2
Sứ Giả Rồng Thiêng
Cost 2 Ban Phước Dẫn Lối
2
Ban Phước Dẫn Lối
Cost 2 Trung Úy Long Binh
2
Trung Úy Long Binh
Cost 3 Hang Rồng
3
Hang Rồng
Cost 3 Bạch Hỏa Thương Tổn
3
Bạch Hỏa Thương Tổn
Cost 3 Long Binh Đại Suy Vong
2
Long Binh Đại Suy Vong
Cost 4 Shyvana
3
Shyvana
Cost 4 Thợ Rèn Mặt Trời Solari
1
Thợ Rèn Mặt Trời Solari
Cost 5 Rồng Thịnh Nộ
3
Rồng Thịnh Nộ
Cost 5 Song Kiếm Hợp Bích
2
Song Kiếm Hợp Bích
Cost 7 Rồng Nhật Thực
2
Rồng Nhật Thực
Cost 8 Phán Quyết
1
Phán Quyết
Cost 10 Aurelion Sol
2
Aurelion Sol