K0905
EUROPE

Last updated: 1 giờ trước

Match History

4 ngày trước
58.82%
(10W 7L)
Victory
Ranked
Act 2nd · 33 Turns
4 ngày trước
Ionia Demacia
Karma
3
Lux
3
28,800
Ionia Bilgewater
Nami
3
Twisted Fate
3
35,900
Victory
Ranked
Act 2nd · 34 Turns
4 ngày trước
Ionia Demacia
Karma
3
Lux
3
28,800
VS
Thành Phố Bandle Quần Đảo Bóng Đêm
Norra
3
Viego
3
26,700
Defeat
Ranked
Act 1st · 62 Turns
4 ngày trước
Ionia Demacia
Karma
3
Lux
3
28,800
VS
Ionia Piltover & Zaun
Karma
3
Viktor
3
29,700
Defeat
Ranked
Act 1st · 31 Turns
4 ngày trước
Ionia Demacia
Karma
3
Lux
3
28,800
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
27,600
Victory
Ranked
Act 2nd · 34 Turns
4 ngày trước
Ionia Demacia
Karma
3
Lux
3
28,800
Demacia Targon
Poppy
3
Taric
3
27,200
Defeat
Ranked
Act 1st · 52 Turns
4 ngày trước
Ionia Demacia
Karma
3
Lux
3
28,800
VS
Freljord Quần Đảo Bóng Đêm
Anivia
3
20,100
Victory
Ranked
Act 1st · 21 Turns
4 ngày trước
Ionia Demacia
Karma
3
Lux
3
28,800
VS
Demacia Thành Phố Bandle
Lulu
3
Poppy
3
28,500
Victory
Ranked
Act 2nd · 44 Turns
4 ngày trước
Ionia Demacia
Karma
3
Lux
3
28,800
VS
Freljord Bilgewater
Gangplank
3
Sejuani
3
27,600
Defeat
Ranked
Act 1st · 28 Turns
4 ngày trước
Ionia Demacia
Karma
3
Lux
3
28,800
Quần Đảo Bóng Đêm Noxus
Gwen
3
Katarina
2
Elise
1
28,800
Victory
Ranked
Act 1st · 50 Turns
4 ngày trước
Ionia Demacia
Karma
3
Lux
3
28,800
Piltover & Zaun Freljord
Trundle
3
Caitlyn
2
Vi
1
30,100
Victory
Ranked
Act 2nd · 41 Turns
4 ngày trước
Ionia Demacia
Karma
3
Lux
3
28,800
Bilgewater Ionia
Nami
3
Twisted Fate
2
Lee Sin
1
35,100
Defeat
Ranked
Act 2nd · 32 Turns
4 ngày trước
Ionia Demacia
Karma
3
Lux
3
28,800
Thành Phố Bandle Quần Đảo Bóng Đêm
Heimerdinger
3
Norra
3
27,100
Defeat
Ranked
Act 2nd · 35 Turns
4 ngày trước
Ionia Demacia
Karma
3
Lux
3
28,800
Piltover & Zaun Runeterra
Jax
3
Vi
3
29,400
Victory
Ranked
Act 2nd · 33 Turns
4 ngày trước
Ionia Demacia
Karma
3
Lux
3
28,800
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Caitlyn
3
Teemo
3
29,400
Defeat
Ranked
Act 2nd · 33 Turns
4 ngày trước
Ionia Demacia
Karma
3
Lux
3
28,800
VS
Shurima Quần Đảo Bóng Đêm
Akshan
3
Kindred
3
33,100
Victory
Normal
Act 2nd · 28 Turns
4 ngày trước
Ionia Demacia
Karma
3
Lux
3
28,800
VS
Ionia Shurima
Azir
3
Irelia
3
27,800
Victory
Normal
Act 1st · 38 Turns
4 ngày trước
Ionia Demacia
Karma
3
Lux
3
28,800
VS
Demacia Thành Phố Bandle
Lulu
3
Poppy
3
28,500
5 ngày trước
33.33%
(1W 2L)
Victory
Normal
Act 1st · 49 Turns
4 ngày trước
Ionia Demacia
Karma
3
Lux
3
28,800
Quần Đảo Bóng Đêm Runeterra
Evelynn
3
Viego
3
30,000
Defeat
Normal
Act 1st · 34 Turns
4 ngày trước
Ionia Piltover & Zaun
Karma
3
Viktor
3
27,700
Piltover & Zaun Freljord
Sejuani
3
Teemo
3
26,400
Defeat
Ranked
Act 2nd · 19 Turns
5 ngày trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Norra
3
Viktor
3
28,400
Quần Đảo Bóng Đêm Runeterra
Evelynn
3
Viego
3
30,000