Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 32 Turns
  • 4 tháng trước
Ionia Runeterra
Ahri
3
Bard
3
25,200
VS
Runeterra Noxus
Annie
3
Jhin
3
22,600
YoRHa
Regions
Ionia 31
Runeterra 9
Champions
Ahri
3
Bard
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 8
ThƯỜng 24
Type
Champion 6
Follower 19
Spell 15
Cost
25,200
Mana Cost
0
13
15
2
8
0
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quái Nước Nhảy Múa
3
Quái Nước Nhảy Múa
Cost 1 Thu Về
3
Thu Về
Cost 1 Byrd, Người Gióng Chuông
3
Byrd, Người Gióng Chuông
Cost 1 Đá Tưởng Ký Ionia
2
Đá Tưởng Ký Ionia
Cost 1 Kẻ Khóc Thương
2
Kẻ Khóc Thương
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Phản Đồ Navori
3
Phản Đồ Navori
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Ahri
3
Ahri
Cost 2 Không Đâu Nha!
2
Không Đâu Nha!
Cost 2 Sơn Tặc Navori
1
Sơn Tặc Navori
Cost 3 Sát Thủ Bóng Đêm
2
Sát Thủ Bóng Đêm
Cost 4 Trở Về Nhà
3
Trở Về Nhà
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 6 Sai'nen Nghìn Đuôi
2
Sai'nen Nghìn Đuôi
ロスおじ
Regions
Runeterra 21
Noxus 19
Champions
Annie
3
Jhin
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 6
ThƯỜng 28
Type
Champion 6
Follower 27
Spell 7
Cost
22,600
Mana Cost
0
11
16
7
3
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quân Đoàn Đặc Công
3
Quân Đoàn Đặc Công
Cost 1 Annie
3
Annie
Cost 1 Quân Đoàn Hậu Binh
3
Quân Đoàn Hậu Binh
Cost 1 Hải Tặc Thiện Xạ
2
Hải Tặc Thiện Xạ
Cost 2 Tân Binh Bộc Phá
3
Tân Binh Bộc Phá
Cost 2 Lính Bộc Phá Đế Chế
3
Lính Bộc Phá Đế Chế
Cost 2 Hậu Đài Viên
3
Hậu Đài Viên
Cost 2 Diễn Giả Nanh Sắc
3
Diễn Giả Nanh Sắc
Cost 2 Diều Hâu Mặt Trời Solari
3
Diều Hâu Mặt Trời Solari
Cost 2 Bông Sen Tử Thần
1
Bông Sen Tử Thần
Cost 3 Ý Chí Noxus
3
Ý Chí Noxus
Cost 3 Quái Thú Chết Chóc
2
Quái Thú Chết Chóc
Cost 3 Nghệ Nhân
2
Nghệ Nhân
Cost 4 Jhin
3
Jhin
Cost 6 Tàn Sát
3
Tàn Sát