Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 29 Turns
  • 4 tháng trước
Runeterra Noxus
Annie
3
Jhin
3
22,000
VS
Ionia Targon
Lulu
3
Shen
3
25,400
A BELIEVER
Regions
Noxus 23
Runeterra 17
Champions
Annie
3
Jhin
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 3
ThƯỜng 31
Type
Champion 6
Follower 28
Spell 6
Cost
22,000
Mana Cost
0
12
14
8
3
0
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quân Đoàn Hậu Binh
3
Quân Đoàn Hậu Binh
Cost 1 Quân Đoàn Đặc Công
3
Quân Đoàn Đặc Công
Cost 1 Hải Tặc Thiện Xạ
3
Hải Tặc Thiện Xạ
Cost 1 Annie
3
Annie
Cost 2 Tân Binh Bộc Phá
3
Tân Binh Bộc Phá
Cost 2 Kẻ Thạo Phép
3
Kẻ Thạo Phép
Cost 2 Diễn Giả Nanh Sắc
3
Diễn Giả Nanh Sắc
Cost 2 Diều Hâu Mặt Trời Solari
3
Diều Hâu Mặt Trời Solari
Cost 2 Lính Bộc Phá Đế Chế
2
Lính Bộc Phá Đế Chế
Cost 3 Ý Chí Noxus
3
Ý Chí Noxus
Cost 3 Học Trò Hồn Thuật
3
Học Trò Hồn Thuật
Cost 3 Quái Thú Chết Chóc
2
Quái Thú Chết Chóc
Cost 4 Jhin
3
Jhin
Cost 6 Tàn Sát
3
Tàn Sát
Lou
Regions
Ionia 27
Targon 13
Champions
Lulu
3
Shen
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 9
ThƯỜng 23
Type
Champion 6
Follower 18
Spell 16
Cost
25,400
Mana Cost
0
3
21
6
8
2
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Hoa Nhi
3
Hoa Nhi
Cost 2 Thác Bạc
3
Thác Bạc
Cost 2 Song Luyện
3
Song Luyện
Cost 2 Phù Thủy Nhỏ
3
Phù Thủy Nhỏ
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Ban Phước Dẫn Lối
3
Ban Phước Dẫn Lối
Cost 2 Tyari, Kẻ Du Hành
2
Tyari, Kẻ Du Hành
Cost 2 Môn Sinh Kinkou
2
Môn Sinh Kinkou
Cost 2 Không Đâu Nha!
2
Không Đâu Nha!
Cost 3 Ngự Thuỷ Sư
3
Ngự Thuỷ Sư
Cost 3 Lulu
3
Lulu
Cost 4 Shen
3
Shen
Cost 4 Hỗ Trợ Tinh Thần
3
Hỗ Trợ Tinh Thần
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 5 Sơn Cước Lữ Khách
2
Sơn Cước Lữ Khách