Victory

  • Ranked
  • Act 2nd
  • 18 Turns
  • 4 tháng trước
Bilgewater Noxus
Miss Fortune
3
Twisted Fate
3
27,600
VS
Quần Đảo Bóng Đêm Shurima
Nasus
3
Thresh
3
25,000
A BELIEVER
Regions
Noxus 22
Bilgewater 18
Champions
Miss Fortune
3
Twisted Fate
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 9
ThƯỜng 21
Type
Champion 6
Follower 25
Spell 9
Cost
27,600
Mana Cost
0
11
8
8
6
4
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quân Đoàn Hậu Binh
3
Quân Đoàn Hậu Binh
Cost 1 Quân Đoàn Đặc Công
3
Quân Đoàn Đặc Công
Cost 1 Nhện Cưng
3
Nhện Cưng
Cost 1 Hải Tặc Thiện Xạ
2
Hải Tặc Thiện Xạ
Cost 2 Lính Bộc Phá Đế Chế
3
Lính Bộc Phá Đế Chế
Cost 2 Cảnh Binh Marai
3
Cảnh Binh Marai
Cost 2 Quân Đoàn Bộc Phá
2
Quân Đoàn Bộc Phá
Cost 3 Miss Fortune
3
Miss Fortune
Cost 3 Ý Chí Noxus
3
Ý Chí Noxus
Cost 3 Tà Ấn
1
Tà Ấn
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
1
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Zap Sprayfin
2
Zap Sprayfin
Cost 4 Hoa Tiêu Quần Đảo
1
Hoa Tiêu Quần Đảo
Cost 5 Bắn Một Được Hai
2
Bắn Một Được Hai
Cost 5 Jack Bất Bại
2
Jack Bất Bại
Cost 6 Tàn Sát
3
Tàn Sát
DESOLATOR
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 28
Shurima 12
Champions
Nasus
3
Thresh
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 2
HiẾm 7
ThƯỜng 25
Type
Champion 6
Follower 23
Spell 11
Cost
25,000
Mana Cost
3
8
12
5
4
3
3
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Đồ Tể Tham Lam
3
Đồ Tể Tham Lam
Cost 1 Tử Thần Baccai
3
Tử Thần Baccai
Cost 1 Đôi Cánh và Ngọn Sóng
2
Đôi Cánh và Ngọn Sóng
Cost 1 Người Canh Giữ Cồn Cát
2
Người Canh Giữ Cồn Cát
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
1
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 2 Lính Canh Bị Nguyền Rủa
3
Lính Canh Bị Nguyền Rủa
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Biểu Tượng Phai Nhạt
3
Biểu Tượng Phai Nhạt
Cost 3 Thợ Săn Tàn Nhẫn
3
Thợ Săn Tàn Nhẫn
Cost 3 Mũi Giáo Hắc Ám
2
Mũi Giáo Hắc Ám
Cost 4 Rồng Camavor
2
Rồng Camavor
Cost 4 Quái Hút Linh Hồn
2
Quái Hút Linh Hồn
Cost 5 Thresh
3
Thresh
Cost 6 Nasus
3
Nasus
Cost 7 Bạo Tàn
2
Bạo Tàn