Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 29 Turns
  • 4 tháng trước
Freljord Shurima
Lissandra
3
Taliyah
3
31,500
VS
Noxus Bilgewater
Annie
3
Twisted Fate
3
27,800
A BELIEVER
Regions
Freljord 24
Shurima 16
Champions
Lissandra
3
Taliyah
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 7
HiẾm 12
ThƯỜng 15
Type
Champion 6
Follower 12
Spell 16
Landmark 6
Cost
31,500
Mana Cost
0
8
9
6
5
7
3
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tùy Tùng Đóng Băng
3
Tùy Tùng Đóng Băng
Cost 1 Ba Chị Em
3
Ba Chị Em
Cost 1 Tiềm Năng Thực Ảo
2
Tiềm Năng Thực Ảo
Cost 2 Đồng Hồ Giám Sát
3
Đồng Hồ Giám Sát
Cost 2 Sứ Giả Trung Thành
3
Sứ Giả Trung Thành
Cost 2 Lọ Trữ Thời Gian
3
Lọ Trữ Thời Gian
Cost 3 Lissandra
3
Lissandra
Cost 3 Chủ Quán Tốt Bụng
3
Chủ Quán Tốt Bụng
Cost 4 Khe Núi Hoang Vu
3
Khe Núi Hoang Vu
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Taliyah
3
Taliyah
Cost 5 Phán Quan Draklorn
3
Phán Quan Draklorn
Cost 5 Cuồng Phong
1
Cuồng Phong
Cost 6 Dòng Cát Thời Gian
3
Dòng Cát Thời Gian
Cost 9 Chôn Vùi Dưới Băng
2
Chôn Vùi Dưới Băng
nokilai
Regions
Noxus 25
Bilgewater 15
Champions
Annie
3
Twisted Fate
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 4
HiẾm 10
ThƯỜng 20
Type
Champion 6
Follower 11
Spell 20
Landmark 3
Cost
27,800
Mana Cost
0
12
10
6
7
3
0
2
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Nhạc Viện Ravenbloom
3
Nhạc Viện Ravenbloom
Cost 1 Lưỡi Dao
3
Lưỡi Dao
Cost 1 Annie
3
Annie
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Mưa Đạn
3
Mưa Đạn
Cost 2 Hỏa Cầu
2
Hỏa Cầu
Cost 2 Cảnh Binh Marai
2
Cảnh Binh Marai
Cost 3 Mặt Đất Cháy Rụi
2
Mặt Đất Cháy Rụi
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
2
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Bàn Tay Tử Thần
2
Bàn Tay Tử Thần
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Zap Sprayfin
2
Zap Sprayfin
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 8 Cá Sấu Thủy Triều
2
Cá Sấu Thủy Triều