Victory

  • Normal
  • Act 1st
  • 25 Turns
  • 6 tháng trước
Piltover & Zaun Thành Phố Bandle
Caitlyn
3
Ezreal
3
28,100
VS
Runeterra Ionia
Jhin
3
Yasuo
3
29,100
gogotea
Regions
Thành Phố Bandle 22
Piltover & Zaun 18
Champions
Caitlyn
3
Ezreal
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 17
ThƯỜng 14
Type
Champion 6
Follower 12
Spell 22
Cost
28,100
Mana Cost
2
9
9
11
2
0
7
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
2
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Rái Cá Bạch Tuộc
3
Rái Cá Bạch Tuộc
Cost 1 Đánh Đổi Phụ Kiện
3
Đánh Đổi Phụ Kiện
Cost 1 Chụp Ảnh Nhóm
2
Chụp Ảnh Nhóm
Cost 1 Tia Chết Chóc - Mk1
1
Tia Chết Chóc - Mk1
Cost 2 Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
3
Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm
Cost 2 Gậy Chọc
3
Gậy Chọc
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 3 Lưu Trữ Viên
3
Lưu Trữ Viên
Cost 3 Ezreal
3
Ezreal
Cost 3 Caitlyn
3
Caitlyn
Cost 3 Dư Chấn
1
Dư Chấn
Cost 3 Phản Xạ Dưới Áp Lực
1
Phản Xạ Dưới Áp Lực
Cost 4 Sốc Điện
2
Sốc Điện
Cost 6 Mini-Hóa
3
Mini-Hóa
Cost 6 Tộc Sên Hiếu Kỳ
3
Tộc Sên Hiếu Kỳ
Cost 6 Con Đường Bí Mật
1
Con Đường Bí Mật
말하는댕댕이
Regions
Ionia 27
Runeterra 13
Champions
Jhin
3
Yasuo
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 11
ThƯỜng 18
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 14
Cost
29,100
Mana Cost
0
1
14
5
13
1
2
4
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Thu Về
1
Thu Về
Cost 2 Tinh Linh Lốc Xoáy
3
Tinh Linh Lốc Xoáy
Cost 2 Song Luyện
2
Song Luyện
Cost 2 Bão Kiếm
2
Bão Kiếm
Cost 2 Diều Hâu Mặt Trời Solari
2
Diều Hâu Mặt Trời Solari
Cost 2 Lính Canh Greenglade
2
Lính Canh Greenglade
Cost 2 Không Đâu Nha!
1
Không Đâu Nha!
Cost 2 Phản Đồ Navori
1
Phản Đồ Navori
Cost 2 Hậu Đài Viên
1
Hậu Đài Viên
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Áo Choàng Ký Ức
1
Áo Choàng Ký Ức
Cost 3 Long Vệ Sư
1
Long Vệ Sư
Cost 4 Yasuo
3
Yasuo
Cost 4 Jhin
3
Jhin
Cost 4 Từ Chối
2
Từ Chối
Cost 4 Cú Đánh Ngất Ngư
2
Cú Đánh Ngất Ngư
Cost 4 Bảo Hộ Linh Hồn
1
Bảo Hộ Linh Hồn
Cost 4 Ý Chí Ionia
1
Ý Chí Ionia
Cost 4 Trở Về Nhà
1
Trở Về Nhà
Cost 5 Chồn Tinh Lén Lút
1
Chồn Tinh Lén Lút
Cost 6 Nhà Thực Nghiệm Cường Hóa
2
Nhà Thực Nghiệm Cường Hóa
Cost 7 Yone Truy Phong
1
Yone Truy Phong
Cost 8 Cá Sấu Thủy Triều
1
Cá Sấu Thủy Triều
Cost 8 Rhasa Kẻ Phân Ly
1
Rhasa Kẻ Phân Ly
Cost 9 Minah Phong Cước
1
Minah Phong Cước