Defeat

  • Normal
  • Act 2nd
  • 20 Turns
  • 6 tháng trước
Bilgewater Targon
Illaoi
3
Soraka
3
30,500
VS
Bilgewater Noxus
Miss Fortune
3
Gangplank
2
Twisted Fate
1
25,900
gogotea
Regions
Targon 24
Bilgewater 16
Champions
Illaoi
3
Soraka
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 7
HiẾm 7
ThƯỜng 20
Type
Champion 6
Follower 14
Spell 17
Landmark 3
Cost
30,500
Mana Cost
0
5
15
6
12
0
1
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tượng Thần Canh Gác
3
Tượng Thần Canh Gác
Cost 1 Nhóc Chăm Hằng Tinh
2
Nhóc Chăm Hằng Tinh
Cost 2 Suối Nguồn Tinh Tú
3
Suối Nguồn Tinh Tú
Cost 2 Ban Phước Dẫn Lối
3
Ban Phước Dẫn Lối
Cost 2 Tiên Tri Cóc
3
Tiên Tri Cóc
Cost 2 Thác Bạc
2
Thác Bạc
Cost 2 Bạch Tuộc Đấm Bốc
2
Bạch Tuộc Đấm Bốc
Cost 2 Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
2
Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
Cost 3 Soraka
3
Soraka
Cost 3 Tĩnh Lặng
2
Tĩnh Lặng
Cost 3 Đường Phân Ly
1
Đường Phân Ly
Cost 4 Xúc Tu Tàn Phá
3
Xúc Tu Tàn Phá
Cost 4 Hộ Vệ Chở Che
3
Hộ Vệ Chở Che
Cost 4 Hộ Vệ Tinh Tú
3
Hộ Vệ Tinh Tú
Cost 4 Illaoi
3
Illaoi
Cost 6 Thỉnh Cầu Thiên Giới
1
Thỉnh Cầu Thiên Giới
Cost 7 Ánh Sáng Trong Đêm
1
Ánh Sáng Trong Đêm
MOJOjojo
Regions
Bilgewater 21
Noxus 19
Champions
Miss Fortune
3
Gangplank
2
Twisted Fate
1
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 6
ThƯỜng 25
Type
Champion 6
Follower 25
Spell 9
Cost
25,900
Mana Cost
0
13
12
6
4
2
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quân Đoàn Đặc Công
3
Quân Đoàn Đặc Công
Cost 1 Đồ Tể Gai Góc
3
Đồ Tể Gai Góc
Cost 1 Hải Tặc Thiện Xạ
3
Hải Tặc Thiện Xạ
Cost 1 Quân Đoàn Hậu Binh
3
Quân Đoàn Hậu Binh
Cost 1 Nhện Cưng
1
Nhện Cưng
Cost 2 Quân Đoàn Bộc Phá
3
Quân Đoàn Bộc Phá
Cost 2 Mưa Đạn
3
Mưa Đạn
Cost 2 Lính Bộc Phá Đế Chế
3
Lính Bộc Phá Đế Chế
Cost 2 Cảnh Binh Marai
3
Cảnh Binh Marai
Cost 3 Ý Chí Noxus
3
Ý Chí Noxus
Cost 3 Miss Fortune
3
Miss Fortune
Cost 4 Zap Sprayfin
3
Zap Sprayfin
Cost 4 Twisted Fate
1
Twisted Fate
Cost 5 Gangplank
2
Gangplank
Cost 6 Tàn Sát
3
Tàn Sát