Victory

  • Normal
  • Act 2nd
  • 30 Turns
  • 6 tháng trước
Bilgewater Targon
Illaoi
3
Soraka
3
30,500
VS
Demacia Runeterra
Bard
3
Garen
3
27,100
gogotea
Regions
Targon 24
Bilgewater 16
Champions
Illaoi
3
Soraka
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 7
HiẾm 7
ThƯỜng 20
Type
Champion 6
Follower 14
Spell 17
Landmark 3
Cost
30,500
Mana Cost
0
7
13
6
12
0
1
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tượng Thần Canh Gác
3
Tượng Thần Canh Gác
Cost 1 Bọ Cạp Quyền Anh
2
Bọ Cạp Quyền Anh
Cost 1 Nhóc Chăm Hằng Tinh
2
Nhóc Chăm Hằng Tinh
Cost 2 Suối Nguồn Tinh Tú
3
Suối Nguồn Tinh Tú
Cost 2 Ban Phước Dẫn Lối
3
Ban Phước Dẫn Lối
Cost 2 Tiên Tri Cóc
3
Tiên Tri Cóc
Cost 2 Thác Bạc
2
Thác Bạc
Cost 2 Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
2
Lời Nguyện Cầu Được Hồi Đáp
Cost 3 Soraka
3
Soraka
Cost 3 Tĩnh Lặng
2
Tĩnh Lặng
Cost 3 Đường Phân Ly
1
Đường Phân Ly
Cost 4 Xúc Tu Tàn Phá
3
Xúc Tu Tàn Phá
Cost 4 Hộ Vệ Chở Che
3
Hộ Vệ Chở Che
Cost 4 Hộ Vệ Tinh Tú
3
Hộ Vệ Tinh Tú
Cost 4 Illaoi
3
Illaoi
Cost 6 Thỉnh Cầu Thiên Giới
1
Thỉnh Cầu Thiên Giới
Cost 7 Ánh Sáng Trong Đêm
1
Ánh Sáng Trong Đêm
Codehunt
Regions
Demacia 34
Runeterra 6
Champions
Bard
3
Garen
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 12
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 26
Spell 8
Cost
27,100
Mana Cost
0
7
13
6
6
5
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Cithria Xứ Cloudfield
3
Cithria Xứ Cloudfield
Cost 1 Phi Ưng Truy Sát
3
Phi Ưng Truy Sát
Cost 1 Đá Tưởng Ký Demacia
1
Đá Tưởng Ký Demacia
Cost 2 Tinh Mắt
3
Tinh Mắt
Cost 2 Sải Cánh Kháng Ma Thạch
3
Sải Cánh Kháng Ma Thạch
Cost 2 Esmus, Hơi Thở Thế Gian
3
Esmus, Hơi Thở Thế Gian
Cost 2 Đấu Tay Đôi
2
Đấu Tay Đôi
Cost 2 Vệ Binh Giáp Sắt
2
Vệ Binh Giáp Sắt
Cost 3 Trung Sĩ Tiên Phong
3
Trung Sĩ Tiên Phong
Cost 3 Môn Đệ Laurent
3
Môn Đệ Laurent
Cost 4 Kỳ Binh Tiên Phong
3
Kỳ Binh Tiên Phong
Cost 4 Bard
3
Bard
Cost 5 Garen
3
Garen
Cost 5 Hoàng Kim Giáp
2
Hoàng Kim Giáp
Cost 6 Cithria Can Trường
3
Cithria Can Trường