Defeat

  • Normal
  • Act 1st
  • 9 Turns
  • 6 tháng trước
Ionia Quần Đảo Bóng Đêm
Kalista
3
Viego
3
26,300
VS
Runeterra Piltover & Zaun
Jhin
3
Jinx
3
25,500
gogotea
Regions
Quần Đảo Bóng Đêm 28
Ionia 12
Champions
Kalista
3
Viego
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 8
ThƯỜng 23
Type
Champion 6
Follower 15
Spell 19
Cost
26,300
Mana Cost
0
2
12
8
6
2
6
4
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quý Tộc Xui Xẻo
2
Quý Tộc Xui Xẻo
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Đảo Phách
3
Đảo Phách
Cost 2 Lính Canh Greenglade
2
Lính Canh Greenglade
Cost 2 Không Đâu Nha!
1
Không Đâu Nha!
Cost 3 Chiến Binh Camavor
3
Chiến Binh Camavor
Cost 3 Kalista
3
Kalista
Cost 3 Tinh Linh Ngon Lành
2
Tinh Linh Ngon Lành
Cost 4 Từ Chối
3
Từ Chối
Cost 4 Bóng Ma Cổ Ngữ
2
Bóng Ma Cổ Ngữ
Cost 4 Bảo Hộ Linh Hồn
1
Bảo Hộ Linh Hồn
Cost 5 Tiếng Khóc Héo Mòn
2
Tiếng Khóc Héo Mòn
Cost 6 Viego
3
Viego
Cost 6 Phục Hận
3
Phục Hận
Cost 7 Quái Cây Mãng Xà
3
Quái Cây Mãng Xà
Cost 7 Hỏa Truyền Sư
1
Hỏa Truyền Sư
Lupusmy
Regions
Piltover & Zaun 28
Runeterra 12
Champions
Jhin
3
Jinx
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 4
ThƯỜng 27
Type
Champion 6
Follower 20
Spell 14
Cost
25,500
Mana Cost
0
6
15
9
6
1
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Quân Đoàn Đặc Công
3
Quân Đoàn Đặc Công
Cost 1 Máy Biến Cua
2
Máy Biến Cua
Cost 1 Tiểu Quỷ Xứ Zaun
1
Tiểu Quỷ Xứ Zaun
Cost 2 Tân Binh Bộc Phá
3
Tân Binh Bộc Phá
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Lục Lọi
3
Lục Lọi
Cost 2 Dây Cót Thời Gian
3
Dây Cót Thời Gian
Cost 2 Khỉ Nổ Tung
3
Khỉ Nổ Tung
Cost 3 Quái Thú Chết Chóc
3
Quái Thú Chết Chóc
Cost 3 Học Trò Hồn Thuật
3
Học Trò Hồn Thuật
Cost 3 Hưng Phấn!
3
Hưng Phấn!
Cost 4 Jinx
3
Jinx
Cost 4 Jhin
3
Jhin
Cost 5 Hóa-Tặc Nghệ Sĩ
1
Hóa-Tặc Nghệ Sĩ
Cost 6 Nhà Thực Nghiệm Cường Hóa
3
Nhà Thực Nghiệm Cường Hóa