Victory

  • Ranked
  • Act 1st
  • 31 Turns
  • 5 tháng trước
Noxus Piltover & Zaun
Annie
3
Ezreal
3
24,200
VS
Piltover & Zaun Quần Đảo Bóng Đêm
Heimerdinger
3
Jayce
3
27,900
NNT IzziOwned
Regions
Noxus 26
Piltover & Zaun 14
Champions
Annie
3
Ezreal
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 14
ThƯỜng 20
Type
Champion 6
Follower 12
Spell 19
Landmark 3
Cost
24,200
Mana Cost
0
12
12
11
5
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Nhạc Viện Ravenbloom
3
Nhạc Viện Ravenbloom
Cost 1 Lưỡi Dao
3
Lưỡi Dao
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Annie
3
Annie
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Hỏa Cầu
3
Hỏa Cầu
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
2
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Kẻ Thạo Phép
1
Kẻ Thạo Phép
Cost 3 Lưu Trữ Viên
3
Lưu Trữ Viên
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Ezreal
3
Ezreal
Cost 3 Mặt Đất Cháy Rụi
2
Mặt Đất Cháy Rụi
Cost 4 Sốc Điện
3
Sốc Điện
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
FuriousPorobear
Regions
Piltover & Zaun 33
Quần Đảo Bóng Đêm 7
Champions
Heimerdinger
3
Jayce
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 16
ThƯỜng 15
Type
Champion 6
Follower 11
Spell 21
Landmark 2
Cost
27,900
Mana Cost
5
7
7
5
5
3
7
1
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Tăng Gia Sản Xuất
3
Tăng Gia Sản Xuất
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
2
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Thợ Rèn Trưởng
3
Thợ Rèn Trưởng
Cost 1 Cỗ Máy Linh Hoạt 3000
2
Cỗ Máy Linh Hoạt 3000
Cost 1 Đá Tưởng Ký Piltover
2
Đá Tưởng Ký Piltover
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
2
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
2
Phát Bắn Thần Bí
Cost 3 Máy Vận Chuyển Hextech
3
Máy Vận Chuyển Hextech
Cost 3 Xưởng Chế Tạo Của Tương Lai
2
Xưởng Chế Tạo Của Tương Lai
Cost 4 Jayce
3
Jayce
Cost 4 Đóng Hộp
2
Đóng Hộp
Cost 5 Heimerdinger
3
Heimerdinger
Cost 6 Dây Chuyền Lắp Ráp
3
Dây Chuyền Lắp Ráp
Cost 6 Cầu Sấm
2
Cầu Sấm
Cost 6 Phục Hận
2
Phục Hận
Cost 9 Đại Suy Vong
1
Đại Suy Vong