Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 16 Turns
  • 5 tháng trước
Bilgewater Quần Đảo Bóng Đêm
Nami
3
Twisted Fate
3
32,800
VS
Freljord Shurima
Lissandra
3
Taliyah
3
29,900
NNT IzziOwned
Regions
Bilgewater 25
Quần Đảo Bóng Đêm 15
Champions
Nami
3
Twisted Fate
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 8
HiẾm 13
ThƯỜng 13
Type
Champion 6
Follower 10
Spell 24
Cost
32,800
Mana Cost
2
3
8
8
8
6
5
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Ký Ức Phai Nhạt
2
Ký Ức Phai Nhạt
Cost 1 Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
3
Đá Tưởng Ký Quần Đảo Bóng Đêm
Cost 2 Bữa Tiệc Ghê Tởm
3
Bữa Tiệc Ghê Tởm
Cost 2 Khai Nhãn
3
Khai Nhãn
Cost 2 Quái Yêu San Hô
2
Quái Yêu San Hô
Cost 3 Nami
3
Nami
Cost 3 Bộ Đôi Rắc Rối
3
Bộ Đôi Rắc Rối
Cost 3 Bụi Cây Dại
2
Bụi Cây Dại
Cost 4 Xúc Tu Tàn Phá
3
Xúc Tu Tàn Phá
Cost 4 Twisted Fate
3
Twisted Fate
Cost 4 Zap Sprayfin
2
Zap Sprayfin
Cost 5 Con Mắt Của Nagakabouros
3
Con Mắt Của Nagakabouros
Cost 5 Chỉ Huy Hạm Đội Giáp Xác
3
Chỉ Huy Hạm Đội Giáp Xác
Cost 6 Chú Cá Huyền Diệu
3
Chú Cá Huyền Diệu
Cost 6 Phục Hận
2
Phục Hận
GSE Contrera
Regions
Shurima 23
Freljord 17
Champions
Lissandra
3
Taliyah
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 5
HiẾm 15
ThƯỜng 14
Type
Champion 6
Follower 8
Spell 17
Landmark 9
Cost
29,900
Mana Cost
0
9
12
5
5
3
6
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Tiềm Năng Thực Ảo
3
Tiềm Năng Thực Ảo
Cost 1 Tùy Tùng Đóng Băng
3
Tùy Tùng Đóng Băng
Cost 1 Ba Chị Em
3
Ba Chị Em
Cost 2 Đồng Hồ Giám Sát
3
Đồng Hồ Giám Sát
Cost 2 Vườn Thời Gian
3
Vườn Thời Gian
Cost 2 Sứ Giả Trung Thành
3
Sứ Giả Trung Thành
Cost 2 Lọ Trữ Thời Gian
3
Lọ Trữ Thời Gian
Cost 3 Lissandra
3
Lissandra
Cost 3 Chủ Quán Tốt Bụng
2
Chủ Quán Tốt Bụng
Cost 4 Khe Núi Hoang Vu
3
Khe Núi Hoang Vu
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 5 Taliyah
3
Taliyah
Cost 6 Tương Lai Tươi Sáng
3
Tương Lai Tươi Sáng
Cost 6 Dòng Cát Thời Gian
3
Dòng Cát Thời Gian