Defeat

  • Ranked
  • Act 1st
  • 29 Turns
  • 5 tháng trước
Noxus Piltover & Zaun
Annie
3
Ezreal
3
24,400
VS
Shurima
Azir
3
Xerath
3
27,500
NNT IzziOwned
Regions
Noxus 24
Piltover & Zaun 16
Champions
Annie
3
Ezreal
3
Rarity
Anh hùng 6
HiẾm 15
ThƯỜng 19
Type
Champion 6
Follower 12
Spell 19
Landmark 3
Cost
24,400
Mana Cost
1
13
13
8
5
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 0 Chùm Sáng Nhiệt Năng
1
Chùm Sáng Nhiệt Năng
Cost 1 Nhạc Viện Ravenbloom
3
Nhạc Viện Ravenbloom
Cost 1 Lưỡi Dao
3
Lưỡi Dao
Cost 1 Bầy Quạ Tham Lam
3
Bầy Quạ Tham Lam
Cost 1 Annie
3
Annie
Cost 1 Đá Tưởng Ký Piltover
1
Đá Tưởng Ký Piltover
Cost 2 Phát Bắn Thần Bí
3
Phát Bắn Thần Bí
Cost 2 Nhện Nhà
3
Nhện Nhà
Cost 2 Nhà Tài Trợ Ferros
3
Nhà Tài Trợ Ferros
Cost 2 Hỏa Cầu
3
Hỏa Cầu
Cost 2 Kẻ Thạo Phép
1
Kẻ Thạo Phép
Cost 3 Lính Gác Nhền Nhện
3
Lính Gác Nhền Nhện
Cost 3 Ezreal
3
Ezreal
Cost 3 Lưu Trữ Viên
2
Lưu Trữ Viên
Cost 4 Sốc Điện
3
Sốc Điện
Cost 4 Lời Thì Thầm
2
Lời Thì Thầm
Snape
Regions
Champions
Azir
3
Xerath
3
Rarity
Anh hùng 6
SỬ thi 3
HiẾm 14
ThƯỜng 17
Type
Champion 6
Follower 13
Spell 14
Landmark 7
Cost
27,500
Mana Cost
0
8
9
16
7
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7+
Details
Cost 1 Chế Phẩm Cổ Đại
3
Chế Phẩm Cổ Đại
Cost 1 Kẻ Săn Tìm Kho Báu
2
Kẻ Săn Tìm Kho Báu
Cost 1 Nghi Thức Triệu Tập
2
Nghi Thức Triệu Tập
Cost 1 Đĩa Mặt Trời Bị Chôn Vùi
1
Đĩa Mặt Trời Bị Chôn Vùi
Cost 2 Nhóc Trượt Cát
3
Nhóc Trượt Cát
Cost 2 Vườn Thời Gian
3
Vườn Thời Gian
Cost 2 Nhà Tiên Tri
2
Nhà Tiên Tri
Cost 2 Đồng Hồ Giám Sát
1
Đồng Hồ Giám Sát
Cost 3 Mặt Đất Trỗi Dậy
3
Mặt Đất Trỗi Dậy
Cost 3 Kẻ Sùng Đạo Trọn Kiếp
3
Kẻ Sùng Đạo Trọn Kiếp
Cost 3 Cát Lún
3
Cát Lún
Cost 3 Azir
3
Azir
Cost 3 Đồng Hồ Cát Cổ Đại
2
Đồng Hồ Cát Cổ Đại
Cost 3 Nghi Thức Ma Pháp
2
Nghi Thức Ma Pháp
Cost 4 Xerath
3
Xerath
Cost 4 Nghi Lễ Cự Tuyệt
2
Nghi Lễ Cự Tuyệt
Cost 4 Đứa Con Của Sa Mạc
1
Đứa Con Của Sa Mạc
Cost 4 Sứ Giả Hoàng Kim
1
Sứ Giả Hoàng Kim